BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola kontaktów nieformalnych w działaniach outsourcingowych na rynkach zagranicznych : wyniki badań
The Role of Informal Contacts in Outsourcing Activties on Foreign Markets - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 234-246, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Offshoring, Gospodarka międzynarodowa, Relacje organizacyjne, Gospodarka nieformalna
Outsourcing, Offshoring, International economics, Organizational relationships, Informal economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Outsourcing jako rozwiązanie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu optymalizacji swoich procesów i podnoszenia efektywności funkcjonowania jest zanany i stosowany od wielu lat. W skali międzynarodowej rozwinął się jednak szczególnie intensywnie w ostatnich dwóch dekadach. Procesy globalizacyjne sprawiają, że decyzje outsourcingowe przedsiębiorstw coraz częściej dotyczą rynków zagranicznych i podmiotów spoza macierzystego kraju (tzw. ang. offshore outsourcing). W działaniach outsourcingowych bardzo istotną rolę odgrywa budowanie właściwych relacji z dostawcami. W przypadku szerokiego wykorzystania takiego rozwiązania, długofalowej perspektywy oraz znaczącej roli w implementacji strategii przedsiębiorstwa od warunków i atmosfery współpracy może zależeć skuteczność i efektywność tego typu działań. Należy także podkreślić, że w szczególności w przypadku działalności na międzynarodowym rynku B2B dodatkowo ważną rolę mogą pełnić również relacje z innymi niż bezpośredni dostawcy podmiotami. Jak podkreśla się zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce biznesowej, istotnym czynnikiem sprzyjającym trwałości relacji, dobrej atmosferze współpracy oraz lepszym jej efektom są nieformalne kontakty budowane pomiędzy firmami i jej pracownikami. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena więzi partnerskich oraz roli kontaktów nieformalnych w relacjach budowanych w ramach outsourcingu na rynkach zagranicznych z różnymi podmiotami. Szczególną rolę odgrywa analiza powiązań z dostawcami usług outsourcingowych. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing as a method of increasing the effectiveness of company operation has been well known for many years. In the last two decades, however, it developed particularly rapidly on the international scale. Owing to the globalisation process, decisions made in companies increasingly often concern foreign markets and foreign entities. Building partnership relations with outsourcing suppliers seems to be increasingly important. The effectiveness of outsourcing activities can often depend on cooperation quality and atmosphere, especially in the case of intensive use of outsourcing, its long term orientation and strategic role. Furthermore, the relationships with other entities are also fundamental, particularly on the international B2B market. According to the literature review and business practice, informal contacts between companies and managers can significantly contribute to the sustainability and efficiency of cooperation. The aim of this paper is to analyse the partnership relations and the role of informal contacts in outsourcing activities on foreign markets. Special attention was paid to the relationships with outsourcing suppliers. Selected research project results are presented in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fonfara, K., 2001, Orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 12.
  2. Fonfara, K., 2004, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, 2 wyd. zm., PWE Warszawa.
  3. Franceschini, F., Galetto, M., Pignatelli, A., Varetto, M., 2003, Outsourcing: Guidelines for a Structured Approach, Benchmarking: An International Journal, vol. 10.
  4. Krejner-Nowecka, A., 2002, Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, w: Romanowska, M., Trocki, M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin Warszawa.
  5. Szczepański, R., 2007, Offshoring w marketingu międzynarodowym, Marketing i Rynek, nr 10.
  6. Światowiec, J., 2006, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Węglarz, K., 2007, Strategiczne partnerstwo z klientem, rozmowa z J. Prokopowiczem, dyrektorem generalnym Fenice Poland sp. z o.o., Gazeta Prawna, nr 168.
  8. Ring, P.S., Van De Ven, A.H., 1992, Structuring Cooperative Relationships between Organizations, Strategic Management Journal, vol. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu