BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuster Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Integracja światowej gospodarki a rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwach
World Economy Integration and Solutions Used in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 247-256, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Integracja przedsiębiorstw, Globalizacja gospodarki, Korporacje międzynarodowe
Economic integration, Integration of enterprises, Economic globalization, International corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja światowych rynków stwarza szerokie możliwości intensyfikacji handlu międzynarodowego. Różne firmy, kraje i regiony w różnym stopniu mogą na tym skorzystać. Dyskusję budzi dziś rola rodzących się potęg, jak Chiny, czy ponadnarodowych korporacji. (abstrakt oryginalny)

Integration of world markets creates broad possibilities of international trade intensification. Different companies, countries and regions may take advantage of this in a variety of ways. A disputable factor is the role of rising powers like China or global corporations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abboushi, S., 2010, Trade Protectionism: Reasons and Outcomes, Competitiveness Review: An International Business Journal, vol. 20, no. 5.
 2. Awuah, G., Amal, M., 2011, Impact of Globalization, European Business Review, vol. 23, no. 1.
 3. Beamish, P., Lu, J., 2004, Network Development and Firm Performance: a Field Study of Internationalizing Japanese Firms, The Multinational Business Review, vol. 12, no. 3.
 4. Borkowski, P., 2007, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa.
 5. Bożyk, P., Misala, J., 2003, Integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Brinkman, R., Brinkman, J., 2002, Corporate Power and the Globalization Process, International Journal of Social Economics, vol. 29, no. 9.
 7. Brown, A., 2009, A Shift in Engineering Offshore, Mechanical Engineering, vol. 131, iss. 3.
 8. Carasco, E., Singh, J., 2009, The Evolution of Global Business Ethics Conventions, w: Anderson, S., Svensson, G., (eds.), Glocal Marketing: Think Globally and Act Locally, Studentlitteratur, Lund.
 9. Das, D., 2010, Another Perspecive on Globalization, Journal of International Trade Law and Policy, vol. 9, no. 1.
 10. Jiang, B., 2002, How International Firms are Coping with Supply Chain Issues in China, Supply Chain Management: An Internaional Journal, vol. 11, no. 3.
 11. Kleer, J., 1998, Globalizacja światowej gospodarki, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 12. Kose, A., Otrok, C., Prasad, E., 2008, How much decoupling? How much converging? Finance and Development, vol. 45, no. 2.
 13. Kowalik, T., 2003, Globalizacja i integracja nie prowadzą do jednego systemu społeczno-ekonomicznego, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa, styczeń, nr 4.
 14. Liao, K., Marsillac, E., Johnson, E., Liao, Y., 2011, Global Supply Chain Adaptations to Improve Financial Performance, Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 22, no. 2.
 15. Martin, W., Anderson, K., Pham, C., 2007, Effects of GATT/WTO on Asia's trade performance, PAFTAD Forum, grudzień.
 16. Polska 2010. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 17. Producent iPhone'a znowu w obliczu krytyki w sprawie warunków pracy, Komunikat PAP, 27.07.2010.
 18. Rachman, G., 2008, The Political Threats to Globalization, The Financial Times, 7 kwietnia.
 19. Smandek, I., 2009, Instytucjonalizacja procesu globalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 20. Subramanian, A., Wei, S., 2007, The WTO Promotes Trade, Strongly but Unevenly, Journal of International Economics, vol. 32, no. 1.
 21. Walmart unveils global sourcing strategy, 2010, Logistics Manager, marzec, London.
 22. Zorska, A., 1998, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach trans narodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu