BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku : Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Statistical Verification of Lisbon Strategy Employment Targets for 2009 - a Comparative Study of Poland and other EU Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 876, s. 85-104, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Strategia lizbońska, Zatrudnienie, Analiza porównawcza
Lisbon Strategy, Employment, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule zaprezentowano założenia i cele strategii lizbońskiej w dziedzinie zatrudnienia na obszarze Unii Europejskiej. W szczególności skoncentrowano uwagę na dyrektywach dotyczących wskaźników zatrudnienia (ogółem, kobiet i starszych pracowników). Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, że sytuacja w Polsce na tle krajów UE nie jest zbyt korzystna. Dotyczy to zarówno wskaźników zatrudnienia kobiet, mężczyzn, jak i starszych pracowników (55-64 lat). Luka między założonym na 2010 r. 50-procentowym wskaźnikiem zatrudnienia starszych pracowników wynosi dla Polski około 18 pkt proc., dla kobiet - 7 pkt proc. a dla mężczyzn - około 10 pkt proc. Podobną sytuację mają Węgry i Włochy. Z analizy wynika, że zmiany w zakresie zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w okresie 2004-2009, podobnie jak w innych "nowych" krajach członkowskich UE, oceniane są jako korzystne. (abstrakt autora)

The article presents Lisbon Strategy premises and goals for employment on UE territory, focusing especially on directives concerning EU employment rates (total, women's and older workers employment rates). The analysis indicates that, compared with other EU countries, the situation in Poland in 2004-2009 was not an auspicious one for women, men or older workers (aged 55-64). The gap between projections for 2010 - 50% employment for older workers, works out for Poland to 18 percentage points; for women the figure breaks down to 7 percentage points while for men it is about 10 percentage points. A similar situation can be observed in Hungary and Italy. The analysis shows that changes in both the employment and unemployment rates in 2004-2009 in Poland, like those in the EU's new member states, should be seen as positive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Głąbicka K. [2005], Rynek pracy w jednoczącej się Europie, WSP TWP, Warszawa.
  2. Głowacka J.E. [1995], Tendencje na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 5.
  3. Karpiński A., Paradysz S., Ziemecki J. [1999], Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. Polska na tle Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
  4. Malina A. [2006], Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 726, Kraków.
  5. Malina A. [2009], Problems Facing the Labour Market in the Light of Lisbon Strategy Targets. A Comparison of Poland with other Countries, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 5, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  6. Polska w Unii Europejskiej [2009], Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa.
  7. Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej [2005], red. M.J. Radło, Zielona Księga PFSL, nr 1, Instytut Badań nad Gospodarką Regionalną, Gdańsk-Warszawa.
  8. Statistics in Focus [2005], nr 9, European Commission.
  9. Statistics in Focus [2009], nr 33, European Commission.
  10. Strategia Lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania. Najważniejsze priorytety [2005] [w:] Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, red. M.J. Radło, Zielona Księga PFSL, nr 1, Instytut Badań nad Gospodarką Regionalną, Gdańsk-Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu