BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Budowa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa na przykładzie sieci sklepów Biedronka
Development of Intellectual Capital of Enterprise on the Example Biedronka Web Stores
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 85-96, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Kapitał intelektualny, Marka przedsiębiorstwa
Intangible assets, Intellectual capital, Enterprise's brand
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Biedronka
Abstrakt
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa jest trudny do odtworzenia i skopiowania przez konkurentów rynkowych, dlatego stanowi on istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Z uwagi na jego kluczową i stale rosnącą rangę priorytetowym zadaniem staje się identyfikacja i rozwój aktywów go tworzących. Celem artykułu jest przedstawienie elementów składowych kapitału intelektualnego oraz dobrych praktyk w obszarze jego budowania. (abstrakt oryginalny)

The intellectual capital is the basis of competitiveness of present enterprises. He is resource unique and difficult to copying by competition. Because of its crucial and growing rank priority task is the identification and development of elements of intellectual capital. This article presents elements of the intellectual and good practices in the area of development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Managing Brand Equity: Capitalizing on Value of Brand Name, The Free Press, New York 1991.
 2. Craig L., Moore L., Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 3. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1996.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 5. Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2004.
 6. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 7. Harris T., Value Addend public Relations: The Secret Weapon of Integrated Marketing, MC Graw Hill Chicago 1998.
 8. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 9. Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 11. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 12. Margolis J., Walsh J., People and Profits? The Search for a Link Between a Company's Social and Financial Performance, Mahwah Erlbaum, New York 2001.
 13. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 14. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 15. www.biedronka.pl
 16. www.innowacyjnosc.gpw.pl
 17. www.pozytek.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu