BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek Danuta (Międzynarodowe Studium Doktoranckie IOiZwP "ORGMASZ" w Warszawie)
Tytuł
Marketing i logistyka - razem skuteczniej
Marketing and the Logistics - Together More Effectively
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 111-117, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Logistyka, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Marketing, Logistics, Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia istotę związku marketingu i logistyki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Autor próbuje wykazać, że model zarządzania marketingowo-logistycznego stwarza warunki do uzyskiwania zwielokrotnionych korzyści na rynku konkurencyjnym, dzięki umiejętnemu połączeniu elementów marketingu i logistyki. Przedstawione założenia koncepcji zarządzania logistyczno-marketingowego znajdują zastosowanie w wyborze strategii konkurencji. Na tym tle porównano nowoczesne koncepcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Większą uwagę poświęcono efektywności łańcucha dostaw. Zwrócono uwagę na potrzebę efektywnego stymulowania zmian warunków w otoczeniu przedsiębiorstwa, w celu sprostania wymaganiom zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The study is describing nature of the association of marketing and logisticses in the process of building the competitive majority of the enterprise. The author is trying to show that the model of the marketing-logistic management is creating conditions to gain redoubled benefits on the competitive market, thanks to competent connecting elements of marketing and logisticses. Presented assumptions of the concept are finding the logistic-marketing management applying the strategy of the competition in choice. Against this background modern concepts were compared of managing relations with customers (CRM) and of managing the chain of supplies (SCM). The closer attention was devoted to the effectiveness of the chain of supplies. They payed attention to the need of effective stimulating of changes of conditions in the environment of the enterprise, to the purpose of coping for requirements of the business administration of the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beier F., Rutkowski K., Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
  3. Darr W., Integrierte Marketing-Logistik. Auftragsabwicklung als Element der marketing-logistisches Strukturplanung, DU-Verlag, Wiesbaden 1992.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability, W biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2010.
  5. Narayan V.G., Raman A., Efektywność łańcucha dostaw, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu