BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewis Alfred, Routhieaux Robert L.
Tytuł
Senior Management's Self-Interest in the Conduct of Mergers and Acquisitions : Actual Versus Stated Impacts and Moral Hazard Consequences
Interes własny menedżerów wyższego szczebla w fuzjach i przejęciach : rzeczywiste i deklarowane oddziaływanie oraz skutki w postaci zagrożeń moralnych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 6, s. 45-55, bibliogr. 16 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Pokusa nadużycia, Przywództwo, Fuzje i przejęcia, Kadra kierownicza
Moral hazard, Leadership, Mergers and acquisitions, Managerial staff
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł bada proces fuzji i przejęć w zakresie przywództwa, podejmowania decyzji i zagrożenia moralnego. W szczególności badamy role i zamiary menedżerów wyższego szczebla w fuzjach i przejęciach w oparciu o teorie przywództwa, a następnie wykorzystujemy te koncepcyjne ramy odniesienia w celu oceny oddziaływania fuzji i przejęć na zasoby ludzkie. Istniejąca literatura sugeruje brak połączenia pomiędzy wyznawanymi wartościami i zasadami przeprowadzania fuzji i przejęć a rzeczywistym oddziaływaniem takich transakcji. W szczególności występuje często wyraźny rozdźwięk pomiędzy oświadczeniami przed dokonaniem fuzji lub przejęcia a rzeczywistą sytuacją po dokonaniu transakcji, jeżeli chodzi o rentowność, wpływ na zasoby ludzkie, skutki w zakresie udziału w rynku oraz zmiany układu w branży. W dalszej części artykułu przedstawiamy analizę dwóch dużych fuzji i przejęć w dwóch różnych branżach, aby zilustrować powyższe kwestie. Badamy również zagrożenia moralne i pułapki decyzyjne związane z fuzjami i przejęciami pod kątem korzyści dla udziałowców i dla konsumentów, a także pakietów wynagrodzeń kierownictwa wyższego szczebla. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the process of mergers and acquisitions from the combined perspectives of leadership and decision-making/moral hazards. In particular, we examine the roles and intentions of senior managers in M&A activities based on leadership theories, and then use this framework in evaluating the human resource impacts of mergers and acquisitions. Existing literature suggests disconnects between the espoused values and guiding principles of mergers and acquisitions with the actual impacts of these deals. More specifically, there are often clear gaps between pronouncements prior to M&A transactions and the subsequent reality in terms of financial returns, human resource impacts, market share effects, and industry realignment. This paper then applies this conceptual framework in reviewing two major M&A deals in differing industries. We also explore the moral hazard and decision traps of M&A transactions in regards to shareholder benefits, consumer benefits, and senior management compensation packages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AFA (October 29, 2008), Department of Justice Approves Delta/Northwest Merger, retrieved from http://www.afanet.org/merger/index.html
 2. Appel, H. and Hein, C. (2000), Der DaimlerChrysler Deal, Munich, Heyne.
 3. Bloomberg Business Week, May 2-8, 2011, "Firms Trim Their Ranks to Boost Profits", p. 16.
 4. Daimler AG (May 14, 2007), "Cerberus Takes Over Majority Interest in Chrysler Group and Related Financial Services Business for EUR 5.5 Billion ($7.4 billion) from DaimlerChrysler", Press Release.
 5. Fedor, L. (October 30, 2008), "It's a Done Deal: Delta Owns Northwest", The Star Tribune.
 6. Gihring, T. (2011), "Delta Blues", Minnesota Monthly, February, pp. 74-79.
 7. Kouzes, J.M. and Posner, B.Z. (2010), The Truth about Leadership, Jossey-Bass.
 8. Kuhlmann, T. and Dowling, P.J. (2005), "DaimlerChrysler: A Case Study of a Cross-Border Merger", in Stahl, G.K. and Mendenhal M.E. (Editors), Mergers and Acquisitions (pp. 351-363), Stanford, California, Stanford Business Books.
 9. Moylan, M. (February 9, 2010), "Delta-Northwest Merger Nearly Complete", Minnesota Public Radio.
 10. Palane, A. (2001), Presentation on Mergers and Acquisitions to the WITS Business School by Deputy-General Secretary-National Union of Mineworkers, July 2001.
 11. Schuler, R. and Jackson, S. (2001), "HR Issues and Activities in Mergers and Acquisitions", European Management Journal, Vol. 19, No. 3, pp. 239-253.
 12. Stark, L., Hosford, M., and Barrett, K. (1998), "Delta and Northwest Announce Merger", ABC News. Retrieved from http://www.abc.com
 13. Unger, H. (February 14, 2011), "Profit Sharing for Delta employees", The Atlanta Constitution Joumal, AJC.COM.
 14. Vlasic, B. and Sterz, B.A. (2000), Taken for a Ride: How Daimler-Benz Drove Off with Chrysler, New York, HarperCollins.
 15. Waller, D. (2001), Wheels on Fire: The Amazing Inside Story of the DaimlerChrysler Merger, London, Hodder and Stoughton.
 16. Zainaldin, J.S. (2007), "Delta Air Lines", New Georgia Encyclopedia, Georgia Humanities Council.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu