BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hung Li-Hwa (Ching Yun University in Jung-Li, Taiwan)
Tytuł
Efficiency and Compassion? : Exploring the Challenges that New Generations of Workers Present to Managers in the Wake of Suicides amongst the Employees of Foxconn Technology Group
Wydajność i współczucie? : badanie wyzwań, jakie stawiają nowe pokolenia pracowników przed menedżerami w następstwie samobójstw wśród personelu Foxconn Technology Group
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 6, s. 57-65, bibliogr. 11 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Samobójstwa, Przywództwo, Prawo pracy, Przemysł elektroniczny, Warunki pracy, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Suicides, Leadership, Labour law, Electronics industry, Working condition, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Między styczniem a sierpniem 2010 r. 17 pracowników Foxconnu podjęło próby samobójcze, co doprowadziło do śmierci 13 młodych ludzi. Foxconn, firma z miasta Shenzhen na południu Chin, produkuje iPhone'y. Niektóre organizacje zajmujące się prawami pracowników wzywają branżę elektroniczną, aby wykazała się przywództwem, biorąc odpowiedzialność za zapewnienie godziwych standardów pracy robotnikom w globalnym łańcuchu dostaw produktów elektronicznych. Niniejszy artykuł próbuje zbadać zarówno wyzwania stawiane menedżerom pod względem równoważenia wydajności i współczucia, jak i wartość pracy dla nowego pokolenia migrujących robotników w Chinach w zmieniających się strukturach gospodarczych tego kraju. (abstrakt oryginalny)

Between January and August of 2010, seventeen workers at Foxconn had attempted to commit suicide-resulting in the death of thirteen young people. Foxconn, in the southern Chinese city of Shenzhen, is an iPhone maker. Some labor rights organizations urged the electronics industry to show leadership by taking responsibility for decent labor standards for the workers in the global electronics supply chain. The report from Students and Scholars against Corporate Misbehavior (SACOM), a labor rights organization in Hong Kong, finds that Foxconn's labor practices are illegal and unethical. This paper attempts to explore managers' challenges to balance between efficiency and compassion as well as the value of work for the new generation of migrant worker in China under changing Chinese economic structures. The new generation of migrant workers is different from their parents' generation in terms of their backgrounds, their work-life expectations, and their awareness of labor rights. The electronics industry should recognize that the problems at Foxconn do not stand alone; the suicides represent the tip of an iceberg of labor issues that occur throughout the global electronics supply chain. From the corporate social responsibility perspectives, name brand companies and contract manufactures should take responsibility for labor rights abuses and take concerted actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z. (2001), Modernity and the Holocaust, New York, Cornell University Press.
 2. Conger, J.A. (1990), "The Dark Side of Leadership", Organizational Dynamics, 19: 44-55.
 3. Dolezalek, H. (2006), "The Dark Side: When Good Leaders Go Bad", retrieved February 13, 2011, from http://www.allbusiness.com/services/educational-services/4285678-1.html
 4. Hambrick, D.C. and Mason, P.A. (1984), "Upper Echelons: The Organization as a Reflection Of Its Top Managers", Academy of Management Review, 9: 193-206.
 5. Maccoby, M. (2003), The Productive Narcissist: The Promise and Peril of Visionary Leadership, New York: Broadway.
 6. Resick, C.J., Whitman, D.S., Weingarden, S.M., and Hiller, N.J. (2009), "The Bright-Side and Dark-Side of CEO Personality: Examining Core Self-Evaluations, Narcissism, Transformational Leadership, and Strategic Influence", Journal of Applied Psychology, 91 (6): 1365-1381.
 7. Students and Scholars against Corporate Misbehavior (2010), "Workers as Machines: Military Management in Foxconn", retrieved February 13, 2011, from http://www.sacom.hk/.
 8. "Dying Young: The Foxconn Suicides and China's Booming Economy", retrieved February 13, 2011, from http://goodelectronics.org/news-en/dying-young-the-foxconn-suicides-and-china2019s-...
 9. "Chinese Trade Union ACFTU Publishes Report on Problems of Migrant Workers in China", retrieved February 13, 2011, from http://goodelectronics.org/news-en/chinese-trade-union-acftu-publishes-research-report...
 10. "Foxconn Suicides Forgotten, Back to Business as Usual? New SACOM Report Released", retrieved February 13, 2011, from http://goodelectronics.org/news-en/2018workers-as-machines-foxconn2019s-military-...
 11. Wong, C.S. (2011), "The Wrong Directions of Business and Management Models: Implication for a Chinese Management Scholars" [in Chinese], Organization and Management, Taiwan Academy of Management, Vol. 4, No. 1, pp. 163-174.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu