BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manikowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmienność i cykliczność rynku ubezpieczeń satelitarnych
Volatility and Cyclicality of the Satellite Insurance Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 124-131, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Cykl koniunkturalny, Zmienność, Ubezpieczenia
Insurance market, Business cycles, Variability, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele osób podkreśla wyjątkową niestabilność wyników i warunków rynku ubezpieczeń satelitarnych - wszystko może się zmienić praktycznie w przeciągu chwili. Warto również sprawdzić, czy ten rynek charakteryzuje się także cyklicznością. Cykl ubezpieczeniowy to powtarzająca się seria następujących po sobie faz, przez które przechodzi rynek. Sekwencje rynku "miękkiego" oraz "twardego" można zaobserwować między innymi w stawkach, rentowności czy pojemności ubezpieczeniowej. Pobieżna analiza historycznych wyników rynku ubezpieczeń satelitarnych pokazuje, że doświadczył on rozkwitu i kryzysu - lepszych i gorszych czasów. Wydaje się nawet, że ten rynek przeszedł fazę rynku "miękkiego" i "twardego", zatem być może występuje tam cykl. Jednakże niewiadomo, które z parametrów rynku (pojemność, stopy składek czy wynik) podlegają cyklicznym wahaniom. Celem tego artykułu jest przeprowadzenie rygorystycznej analizy rynku ubezpieczeń satelitarnych i ustalenie, czy charakteryzuje go zmienność, cykliczność, czy też jednocześnie zmienność i cykliczność. (abstrakt oryginalny)

Many people emphasize extreme volatility of the satellite insurance market - its trend may change in an instant. However, it is worth to verify if the market is also cyclical in nature - but this requires looking at changes in the long term. The underwriting cycle refers to a repetitive series of phases that insurance markets go through. The sequence of "hard" and "soft" markets may be observed in prices, profitability, and supply (capacity) for insurance. A cursory analysis of the results of the satellite insurance market through its history shows that it experienced crises and booms, better and worse times.lt appears to have gone through repetitive sequences of "hard" and "soft" markets, therefore, a cycle might be observed. However, it is unknown which specific market parameters (e.g., capacity, rates, underwriting results) are subject to cyclical fluctuations. The purpose of this paper is to provide a rigorous analysis of the satellite insurance market to determine whether it is just volatile by nature, cyclical or both volatile and cyclical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chen, R., Wong, K., Lee Hong, C., 1999, Underwriting Cycles in Asia, Journal of Risk and Insurance, vol. 66, no. 1.
  2. Cummins, D., Outreville F., 1987, An International Analysis of Underwriting Cycles, The Journal of Risk and Insurance, vol. 54, no. 2.
  3. Gron, A., 1994, Capacity Constraints and Cycles in Property-Casualty Insurance Markets, RAND Journal of Economics, vol. 25, no. 1.
  4. Harrington, S., Danzon, P., 1994, Price Cutting in Liability Insurance Markets, Journal of Business, vol. 67, no. 4.
  5. Kunstadter, C., 2005, Space Insurance Experience and Outlook: a Statistical Review of Volatility, w: Proceedings from 13th International Space Insurance Conference 2005 [CD-ROM].
  6. Lamm-Tennant, J., Weiss, M., 1997, International Insurance Cycles: Rational Expectations/Institutional Intervention, The Journal of Risk and Insurance, vol. 64, no. 3.
  7. Manikowski, P., 2001, Cykliczność w ubezpieczeniach satelitarnych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3-4.
  8. Manikowski, P., 2005, The Columbia Space Shuttle Tragedy: Third-Party Liability Implications for the Insurance of Space Losses, Risk Management and Insurance Review, vol. 8, no. 1.
  9. Niehaus, G., Terry, A., 1993, Evidence on the Time Series Properties of Insurance Premiums and Causes of the Underwriting Cycle: New Support for the Capital Market Imperfection Hypothesis, The Journal of Risk and Insurance, vol. 60, no. 3.
  10. Venezian, E., 1985, Ratemaking Methods and Profit Cycles in Property and Liability Insurance, The Journal of Risk and Insurance, vol. 52, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu