BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kufel-Siemińska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego : artykuł sprawozdawczy
The Functioning of Insurance and Reinsurance Market - the Report
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 11-17, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Reasekuracja, Szkody, Odszkodowania, Ryzyko
Insurance market, Reinsurance, Damages, Compensation, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuły prezentowane w części zeszytu poświęconej funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego są ogromnie zróżnicowane przede wszystkim ze względu na zakres przedmiotowy. Wydaje się, że decydujący wpływ na wybór przez poszczególnych autorów problematyki i treści artykułów miały dwa zjawiska: kryzys gospodarczy oraz wzrost liczby i rozmiarów katastrof, rzadko opisywane expressis verbis w treści poszczególnych opracowań. Problematyka przedstawiona w prezentowanych szesnastu artykułach dowodzi, że obecny kryzys oraz wzrost liczby i rozmiarów katastrof potrafią nieść ze sobą także pozytywne konsekwencje dla rynku. (abstrakt oryginalny)

Articles presented in the part of the paper devoted to me functioning of insurance and reinsurance market are extremely varied primarily due to their subject matter. It seems that two phenomena had a decisive influence on the authors' choice of the issue and content: the economic crisis and an increase in the number and scale of natural Catastrophes and man-made disasters rarely described expressis verbis in the text of individual studies. In conclusion it should be noted that the issues presented in the sixteen attached articles show, that the current crisis and the increase in the number and scale of natural catastrophes and man-made disasters can also have a positive impact on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bancassurance: Emerging Trends, Opportunities and Challenges, 2007, Sigma, nr 5.
  2. KNF, 2010a, Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Warszawa.
  3. KNF, 2010b, Produkty ustrukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, Warszawa.
  4. KNF, UFG, 2010, Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005-2009, Warszawa.
  5. Kowalewski, E., 2001, Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, w: Sangowski, T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext Warszawa, s. 32.
  6. Kwiecień, I., 2009, Czyste straty finansowe - ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
  7. Natural Catastrophes and Man-made Disasters in 2009: Catastrophes Claim Fewer Victims, Insured Losses Fall, 2010, Sigma, nr 1.
  8. NBP, 2009, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa.
  9. NBP, 2010, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa.
  10. World Insurance in 2009, 2010, Sigma, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu