BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalak Jakub (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Łyskawa Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podstawa odpowiedzialności cywilnej producenta rolnego i jej ubezpieczalność
Liability of Agricultural Enterprises and Their Insurability
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 180-191, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność cywilna, Przedsiębiorstwo rolne, Gospodarstwa rolne, Ubezpieczenia rolnicze, Produkcja rolna
Civil liability, Agricultural enterprises, Arable farm, Agriculture insurance, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każdy podmiot jest zobowiązany, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami, do ponoszenia konsekwencji swojego działania lub zaniechania. W sposób szczególny w Polsce dotyczy to przedsiębiorstw wprawianych w ruch siłami przyrody, które ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Zaliczenie gospodarstw rolnych do grona tych podmiotów powoduje bardzo szeroką odpowiedzialność za zdarzenia związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Sposób ukształtowania w regulacjach prawnych tej odpowiedzialności niesie ze sobą konsekwencje dla funkcjonowania zarówno obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników, które dotyczą obecnie w Polsce wyłącznie rolników indywidualnych, jak i umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej, które mogą realizować pozostałe podmioty. (abstrakt oryginalny)

The consequences of company actions is responsibility for any damage or negligence. In particular, in the Polish legal reality it applies to persons who run on their own account an enterprise or a business set in motion by natural forces (steam, gas, electricity, liquid fuels etc.). If we include the farmers in this group of companies, they need to be liable for damages arising from risk. This has significant implications for the functioning of both the compulsory third party liability insurance for farmers: which in Poland currently refer only to individual farmers and general liability contracts referring to other kind of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nawracała, J., 2010, Ubezpieczenie OC rolników, w: Brodecki, Z., Serwach, M., Glicz, M. (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, t. 1, Zakamycze, Warszawa.
 2. Nowakowski, L., 2004, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Poltext, Warszawa.
 3. Ohanowicz, A., Górski, J., 1956, Zobowiązania. Część szczególna, PWN, Poznań.
 4. Poszelężny, J., OC za produkt rolny [online], http://www.allianz.pl/Allianz/ekspert/ekspert-oc_za_produkt_rolny_14233.jsp [dostęp: 15.06.2010].
 5. Radwański, Z., 1986, Prawo zobowiązań, PWN, Warszawa.
 6. Radwański, Z., 2009, w: Olejniczak A., Prawo zobowiązań - część ogólna, Beck, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Kodeks zobowiązań z dnia 27 października 1933 r., Dz.U., nr 82, poz. 598.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, Dz.U., nr 28, poz. 145.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1978 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, Dz.U., nr 5, poz. 13.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego odpowiedzialności cywilnej rolników, Dz.U., nr 33, poz. 146.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, Dz.U., nr 89, poz. 526.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, Dz.U., nr 134, poz. 653.
 13. Sukiennik, P., 2003, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w: Brodecki, Z. (red.), Prawo o kontraktach ubezpieczeniowych, Zakamycze, Kraków.
 14. Śliwa J., 2009, w: Prawo zobowiązań. Część ogólna: System Prawa Prywatnego, t. 6, Warszawa.
 15. Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2001 r., V CKN 190/00.
 16. Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2001 r., IV CKN 1563/00.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu