BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaraniec Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP
The Legal Status of a Foreign Insurer's Branch Operating in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 207-217, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość międzynarodowa, Usługi, Usługi ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo zagraniczne
International entrepreneurship, Services, Insurance services, Foreign enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie prawnych podstaw tworzenia oddziałów przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń na terytorium RP oraz omówienie statusu prawnego oddziału na gruncie prawa polskiego i europejskiego. Oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń jest przejawem realizacji wtórnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez ubezpieczyciela, a na jego status prawny składają się między innymi brak zdolności prawnej, brak podmiotowości publicznoprawnej, brak zdolności sądowej, a jednocześnie samodzielność bilansowa i podatkowa. W artykule została także zaakcentowana problematyka prawna statusu osoby reprezentującej zagraniczny zakład ubezpieczeń w ramach oddziału. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present legal basis of establishing branches by foreign insurance companies in the territory of the Republic of Poland and to present an overview of a legal status of a branch in the light of the Polish and European law. The foreign insurance company's branch is an expression of the secondary freedom of economic activity by the insurer and the branch's legal status consists of, inter alia, legal incapacity, lack of public law subjectivity, incapacity to be a party in civil cases, but at the same time it enjoys balance and tax independence. The article also highlights the legal issue of the status of a person representing the foreign insurance company within a branch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzegorczyk, F., 2004, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług - kryterium delimitacji w odniesieniu do banków, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 660.
 2. Grzegorczyk, F., 2010, Instytucje i usługi finansowe w Unii Europejskiej, w: Grzegorczyk, F., Szaraniec, M. (red), Instytucje i usługi finansowe, Lexis Nexis, Warszawa.
 3. Jacyszyn, J., Rudowicz, J., 2003, Oddział spółki, tworzenie i funkcjonowanie, Kraków.
 4. Katner, W., 2003, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa.
 5. Kosidowski, C., 2005, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 6. Kubala, W., 2001, Oddziały i przedstawicielstwa w ujęciu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, Prawo Spółek, nr 2.
 7. Półtorak, N., 1999, Świadczenie usług a zakładanie przedsiębiorstw według prawa Wspólnot Europejskich, Państwo i Prawo, z. 2.
 8. Skrzydło-Tefelska, E., 2005, Swoboda świadczenia usług, w: Prawo Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Wydawnictwo Prawa i Praktyki Gospodarczej, Warszawa.
 9. Sołtysiński, S., 2001, w: Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa.
 10. Szanciło, T., 2006, Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne, Warszawa.
 11. Szydło, M., 2004a, Charakter prawny oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, Glosa, nr 12.
 12. Szydło, M., 2004b, Działalność oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, Prawo Spółek, nr 7-8.
 13. Szydło, M., 2005a, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej, Toruń.
 14. Szydło, M., 2005b, Swoboda działalności gospodarczej, CH Beck, Warszawa.
 15. Taraniuk-Flodrowska, A., Wnęk, A., 2009, Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa UE, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu