BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzychowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Poprawska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przegląd metod oceny działalności otwartych funduszy emerytalnych
Review of Methods for Evaluation of the Open Pension Funds Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 287-299, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Stopa zwrotu, Wskaźniki efektywności, Analiza wariancji, Efektywność inwestycji
Pension funds, Rate of return, Effectiveness ratios, Variance analysis, Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istniejący obecnie w Polsce system emerytalny został wprowadzony w 1999 roku. Po dziesięciu latach jego funkcjonowania istnieje potrzeba weryfikacji miernika jego skuteczności. Artykuł poświęcony jest sprawdzeniu efektywności pracy otwartych funduszy emerytalnych. Celem opracowania jest przedstawienie wykorzystywanych w tym celu metod i modeli. Omówione zostaną metody związane z: - wymogami ustawowymi dla funduszy, - oceną efektywności funduszy inwestycyjnych (na podstawie wskaźników Sharpe'a, Jeansena Trainora wraz z ich zmianami), - oceną ryzyka funduszy inwestycyjnych (wariancji, półwariancji), - oceną strategii zarządzania funduszami, - oceną działań marketingowych i zdobywania rynku funduszy emerytalnych. W artykule zaprezentowano przegląd literatury i prowadzonych w tym obszarze badań. (abstrakt oryginalny)

The current pension system in Poland was introduced in 1999. For this reason, there is a need to verify its effectiveness. One element of this exercise is to test the efficiency of work of Open Pension Funds which is one of the 3 parts of the system. The aim of this paper is the presentation of methods and models used for this purpose. It will discuss methods related to: - statutory requirements for the funds, - assessment of efficiency of investment funds (based on Sharpe ratios, Jeansen'ai Trainor'a, along with their modifications), - the risk assessment of investment funds (variance, semi-variance), - the evaluation of management strategies of the funds, - the evaluation of marketing activities and the conquering the pension fund market. The paper will also present the study of subject literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey, J.V., 1992, Are Managers Universes Acceptable Performance Benchmarks, Journal of Portfolio Management, Spring, s. 9-13.
 2. Bałamut, T., 2002, Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia, nr 147, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 3. Blake, D., Timmermann, A., 2002, Performance Benchmarks for Institutional Investors: Measuring, Monitoring and Modifying Investment Behaviour, w: Knight, J., Satchell, S., Performance Measurement in Finance: Firms, Funds and Managers, Oxford: Butterworth Heinemann, s. 110.
 4. Chybalski F., 2006, Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE, Wiadomości Statystyczne, nr 10, październik, s. 22-35.
 5. Dietz, P., 1965, Evaluating the Investment Performance of Noninsured Pension Funds, Journal of Finance., vol. 20(4).
 6. Elton, E.J., Gruber, M.J., 1995, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, INC.
 7. Francis, J.C., 2000, Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa.
 8. Francis, J.C, Taylor, R.W., 2001, Podstawy inwestowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Goodwin, T.H., 1998, The Information Ratio, Financial Analyst Journal July/August.
 10. Grinold, R., Kahn, R.N., 1995, Active Portfolio Management, Irwin, Chicago.
 11. Grodzik, K., 2004, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych i ich rola w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - istniejące rozwiązania i propozycje zmian, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, z. 3, KNUiFE 2004, s. 53-64.
 12. Hadyniak, B., Monkiewicz, J., 1999, Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa.
 13. Jajuga, K., Kuziak, K., Markowski, P., 1997, Inwestycje Finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 14. Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W., Kuziak, K., Wojtasik, A., 2004, Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - Analiza istniejących rozwiązań i propozycja zmian, www.knuife.gov.pl [dostęp: 1.02.2006].
 15. Jorion, F., 2001, Value at Risk, McGraw-Hill, New York.
 16. Kulik, A., 2004, Uwagi na temat zarządzania ryzykiem i pomiaru wyników inwestycyjnych OFE, Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - istniejące rozwiązania i propozycje zmian, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, z. 3, KNUiFE, s. 53-64.
 17. Mikulec, J., 2010, Nieklasyczne metody oceny wyników inwestycyjnych na przykładzie Otwartych Funduszy Emerytalnych, w: Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 297-306.
 18. Podgórska, M., Klimkowska, J., 2005, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Olszewski, J., 1999, Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa.
 20. Sas-Kulczycka, K., Choryło, D., Król, J., Lasota, Z., 1999, Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG PRESS, Warszawa.
 21. Stutzer, M., 1998, A Portfolio Performance Index, Financial Analysts Journal, vol. 56, no. 3.
 22. Sukacz, D., 2003, Benchmark dla OFE, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9, wrzesień.
 23. Tarczyński, W., 1997, Rynki Kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu