BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska-Dankiewicz Anna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Znaczenie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla polskiego rynku ubezpieczeń na życie
The Importance of Insurance Capital Funds for the Polish Life Insurance Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 320-330, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Fundusze kapitałowe, Oszczędności, Rynek ubezpieczeniowy
Life insurance, Capital funds, Savings, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono ukazaniu znaczenia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla rozwoju polskiego sektora ubezpieczeń na życie. W artykule omówiono istotę i rodzaje działających na polskim rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wskazując zmiany poziomu wartości ich aktywów oraz ich efektywność. Szczególną uwagę zwrócono na rolę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w rozwoju rynku inwestycyjnych ubezpieczeń na życie poprzez wskazanie miejsca ubezpieczeń życiowych powiązanych z tymi funduszami w strukturze rynku ubezpieczeń na życie oraz strukturze oszczędności gospodarstw domowych w podziale na różne grupy aktywów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to show the importance of the insurance capital funds for the Polish sector of life insurance. The paper discusses the essence and kinds of insurance capital funds present on the Polish market showing the changes in the levels of value of their assets as well as their efficiency. Special attention was paid to the role of the insurance capital funds in the development of investment life insurance market by showing the place of life insurance connected with these funds in the structure of life insurance market and in the structure of savings in households with regard to the division into various groups of assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dawidowicz, D., 2008, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 2. Krzykowski, M., 2006, Co (nie) jest ubezpieczeniem?, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 12.
 3. Ostrowska, A., 2005, Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jako determinanta poziomu zabezpieczenia finansowego na okres starości, w: Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe opolski rynek, Prace Naukowe, nr 1088, t. 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Ostrowska, A., 2007, Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jako determinanta wyboru ubezpieczeń typu unit-linked, w: Michalski, T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych - historia i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 5. Ostrowska-Dankiewicz, A., 2009, Funkcjonowanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jako integralnej części ubezpieczeń typu unit-linked, w: Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe, nr 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Pisarewicz, P., 2008, Wybrane zagadnienia i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych (unit-linked life insurance), w: Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe AE, nr 1197, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Pisarewicz, P., 2009, Modele ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych a obowiązek korzystania z doradztwa inwestycyjnego przez zakłady ubezpieczeń, w: Handschke, J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Publicewicz, T., 2007, Rekordowy rok dla UFK, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 1.
 9. Publicewicz, T., 2008, Nie do jednego worka, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 3.
 10. Stroiński, E., 2010, Rynek ubezpieczeń w Polsce na tle sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2.
 11. Szczepańska, M., 2008, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 124, poz. 1151.
 13. Zalewska, A., 2010, Bogatsza oferta UFK, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 9.
 14. Zalewska, A., 2010, Aktywa UFK wciąż w górę, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu