BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicka Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polisy strukturyzowane jako forma oszczędzania
Structured Insurance Policies as a Form of Saving
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 387-395, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polisy ubezpieczeniowe, Fundusze kapitałowe, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia, Formy oszczędzania, Produkty strukturyzowane
Insurance policy, Capital funds, Life insurance, Insurances, Saving forms, Structured products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Relatywnie nowym na rynku polskim instrumentem finansowym służącym pomnażaniu oszczędności są produkty ustrukturyzowane zwane strukturami. Podstawowe cechy tych produktów istotne dla inwestora to przede wszystkim: określony stopień ochrony zainwestowanego kapitału (nawet do 100%), określony czas trwania inwestycji, stopa zwrotu oparta na z góry określonej formule, a także zastosowanie w konstrukcji instrumentu pochodnego. Produkty strukturyzowane są bardzo różnorodne, dlatego mogą być dopasowane do potrzeb inwestorów i ich oczekiwań co do zysku oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Produkty te występują w różnej formie prawnej, ale w Polsce najpopularniejsze są polisy strukturyzowane. Autorka wskazuje na zalety i wady polis strukturyzowanych i ocenia, na ile w przyszłości staną się one konkurencją dla polisolokat i ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

Structured products can be defined as financial instruments that aim at multiplying savings. They have been introduced onto the Polish financial market relatively recently. Basic features of these products that should be of interest to potential investors can be summarised as: specified level of security of the capital invested (up to 100%), predetermined maturity, rate of return based on predetermined formula, and the use of derivatives in the products construction. Structured products exist in a large variety of forms, which gives them the flexibility to meet specified expectations and needs of potential investors, especially in relation to profit and a tolerance to risk exposure. Structured products have a variety of legal forms, but structured insurance policies are the most popular in Poland. The author indicates the benefits and disadvantages associated with structured insurance policies and discusses whether and to what extent such products can substitute and compete with other well established insurance products currently used as a form of saving. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk, T.H., 2009, Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem finansowym, w: Handschke, J., (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Chudzyńska, N., 2010, Polowa struktur bez zysków, Rzeczpospolita, 21 kwietnia, s. B12.
 3. Krasoń, M., 2010a, Które produkty ustrukturyzowane zarobiły w 2009? eGospodarka z 12.04.2010, http://www.finanse.egospodarka.pl/article/articleprint/50740/-1/48,
 4. Krasoń, M., 2010b, Polisa strukturyzowana w ofercie PKO BP, http://www.structus.pl/aktualnosci/polisa-strukturyzowana-w-ofercie-pko-bp [dostęp: 14.04.2010].
 5. Krasoń, M., Szeliski, M., 2010, Rynek produktów ustrukturyzowanych w Polsce w 2009, Struktus.pl, marzec.
 6. Olszewski, S., 2007, Produkty ustrukturyzowane, w: Gabryelczyk, K., Ziarko-Siwek, U., (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 7. Produkty 2010, Produkty strukturyzowane - przyszłość oszczędzania? http://www.finanseosobiste.pl/artykuły/produkty ustrukturyzowane-przyszłość-oszcze... [dostęp: 14.04.2010].
 8. Rosik, P., 2010, Wielki odwrót od poliso lokat, Rzeczpospolita, 26-27 czerwca.
 9. Raport 2008, Raport Open Finance, 2 czerwca, na podstawie http://www.StructuredReailprodcts.com/ [dostęp: kwiecień 2010].
 10. Rynek 2010, Rynek instrumentów pochodnych III 2010, eGospodarka.pl [dostęp: 2.04.2010].
 11. Szostkiewicz, P., 2010, Jak porównać polisy ustrukturyzowane, ubezpieczenie.com.pl http//www.ubezpieczenie.com.pl/drukuj_artykuł/116,7133.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu