BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Put Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Systemy gromadzenia danych dedykowane współczesnym organizacjom sieciowym
Data Integrating Systems for Contemporary Networking Organisations
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 22, s. 216-229, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Technologia informacyjna, Zintegrowane systemy informatyczne
Network organisations, Information Technology (IT), Information integrated system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie problemu współdzielenia zasobów informacyjnych w środowisku dynamicznym, w którym działają organizacje sieciowe oraz istniejących rozwiązań w tym zakresie. Omówiono własności i rodzaje organizacji sieciowych zwracając uwagę na różnice między tego typu formami organizacyjnymi a organizacjami tradycyjnymi. Scharakteryzowano zagadnienie współdzielenia danych w systemach opartych na centralnej bazie danych i w tych opartych na współdzielonej ontologii. Zidentyfikowano pożądane własności systemów integracyjnych oraz porównano własności kilkunastu rozwiązań dedykowanych zarządzaniu rozproszonymi i heterogenicznymi zasobami informacyjnymi w dynamicznym środowisku sieciowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the problem of information resources sharing in dynamic environment, in which network organisations operate as far as existing solutions in this area. The nature of network organisations is dis-cussed, their types are described and their characteristics are compared with the features of traditional organisations. The problem of data sharing in systems based on central databases as well as in solutions based on co-shared ontologies is discussed. The most important attributes of integrating systems are also identified and over a dozen solutions dedicated to the integration of distributed and heterogeneous information resources in dynamic network environment are talked over. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak В., Bartusik K.., Kozina A., Modele strukturalne organizacji uczącej się [w:] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 2. Binsztok A., Organizacja fraktalna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 3. Chawathe S. i in., The TSIMMIS Project: Integration of Heterogeneous Information Sources, Proceedings of IPSJ Conference, Tokio 1994.
 4. Dittrich J.P., Vaz Salles M.A., iDM: A Unified and Versatile Data Model for Personal Dataspace Management, 32nd VLDB Conference, Seul Korea 2006.
 5. Dziembek D., Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, L. Kiełtyka, Difin. Warszawa 2008.
 6. Fernandez M. i in., Catching the Boat with STRUDEL: Experiences with a Web-Site Management System, SIGMOD Conference, 1998.
 7. Informatica PowerCenter Data Federation Option, Informatica - The Data Integration Company, Technical Report, USA 2008, http://www.informatica.com/INFA_ Resources/ds data federation_6667.pdf (dostęp 23.03.2009).
 8. Jaruga A., Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, red. J. Lewandowski, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
 9. Katifori V. i in., OntoPIM: How to Rely on a Personal Ontology for Personal Information Management, Proceedings of the First Workshop on the Semantic Desktop, International Semantic Web Conference, Galway Irlandia 2005.
 10. Korenik S., Dysproporcje w rozwoju rejonów Polski - wybrane aspekty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 11. Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K., Intelligent Data Integration Middleware Based on Updateable Views, Springer, 3490/2005, Berlin / Heidelberg 2005.
 12. Lahiri Т., Abiteboul S., Widom J., Ozone: Integrating Structured and Semistructured Data, Proceedings of the Seventh International Conference on Database Programming Languages, Kinloch Rannoch, Szkocja 1999.
 13. Maedche A. i in., SEAL - Tying up Information Integration and Web Site Management by Ontologies, Technical Report, Institute AIFB, University of Karlsruhe, Karlsruhe 2002.
 14. Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, PARP, SOOIPP, Warszawa 2005.
 15. McHugh J. i in., Lore: A Database Management System for Semistructured Data, SIGMOD Record, 26 (3), 1997.
 16. Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, nr 715, Kraków 2006.
 17. Novotny Т., A Content-Oriented Data Model for Semistructured Data [w:] Proceedings of the Dateso 2007 Workshop, red. J. Pokorny, V. Snäsel, К. Richta, Amphora Research Group, Czechy 2007.
 18. Papakonstantinou Y., Garcia-Molina H., Widom J., Object Exchange across Heterogeneous Information Sources, Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering, Taipei Taiwan 1995.
 19. Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2005.
 20. Stenbit J P., DoD Net-centric Data Strategy, Department of Defense, Washington 2003.
 21. Xiao H., Cruz I F., A Multi-Ontology Approach for Personal Information Management, Proceedings of 4-th International Semantic Web Conference, 6-10.11.2005, Galway Irlandia 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu