BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazda Zbigniew (Akademia Świętokrzyska)
Tytuł
Socjalekonomia doby globalizmu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, 2004, s. 75-83
Słowa kluczowe
Socjalna funkcja państwa, Państwo, Globalizacja, Socjalizm
Social function of the state, State, Globalization, Socialism
Abstrakt
Historia uczy nas, że początki rewolucji przemysłowej były jednym z najstraszniejszych okresów w dziejach Europy. Dawni feudałowie wraz z nowymi kapitalistami za pomocą brutalnej polityki rządowej zniszczyli tradycyjną hierarchię wartości i porządek społeczny. Oznaczało to nie tylko nędzę i cierpienie dla milionów ludzi, lecz doprowadziło zarazem do wyzwolenia niekontrolowanych ruchów społecznych, których destrukcyjna siła doprowadziła najpierw do rozkładu rodzącego się międzynarodowego systemu wolnego handlu, a następnie wyładowała się w dwóch wojnach światowych i opanowaniu wschodniej oraz środkowej części Europy przez komunizm. Dziś polityka globalizmu prowadzi między innymi do deformowania rozwoju większości społeczeństw, unifikacji kulturowej, erozji społeczeństwa obywatelskiego, osłabienia pozycji i roli państw narodowych, dehumanizacji życia w różnych wymiarach, przekształcania ludzi w tani towar, konsumpcjonizmu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000
 2. N. I. Bucharin, The Communist International 1919-1943. London 1961
 3. Z. Gazda, Globalizacja i globalizm - nowe wyzwania dla współczesnych społeczeństw. W: Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe. Red. Z. M. Nowak. Opole 2002
 4. Z. Gazda, Ile brzydoty może zawierać się w pięknie? "The Peculiarity of Man" 2002
 5. R. L. Heilbroner, Wielcy ekonomiści: czasy - życie - idee, Państwowe Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1993
 6. J. A. Hobson, Imperialism, 1902
 7. T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Warszawa 2000
 8. W. I. Lenin: Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, 1916
 9. K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, W: Dzieła zebrane, Warszawa 1947
 10. H. Martin, H. Schuman, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław, Wyd. Dolnośląskie. 1999
 11. Pius XI: Encyklika "Quadragesimo anno". W: K. Grzybowski, B. Sobolewska: Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789-1968). PWN, Warszawa 1971
 12. UNDP Human Development Report 1996. New York 1996, lipiec
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu