BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Barbara (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Walory turystyczne Krakowa na tle innych miast Polski
Touristic Qualities of Cracow as Against Other Towns in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 350, s. 41-58, tabl., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyczne atrakcje, Gospodarka przestrzenna, Ruch turystyczny, Zabytki, Atrakcyjność turystyczna, Statystyka
Tourism, Tourist attraction, Spatial economy, Tourist movement, Monuments, Touristic attractiveness, Statistics
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Lublin
Cracow, Warsaw, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk, Szczecin, Katowice
Abstrakt
W przedstawionych badaniach, za ośrodki dyspozycyjno-usługowe, przyjęto miasta liczące powyżej 300 tys. mieszkańców. Kryterium to spełniają następujące ośrodki miejskie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Lublin. (...) Celem prezentowanych badań jest pokazanie Krakowa na tle innych wymienionych powyżej miast, uznanych za duże ośrodki dyspozycyjno-usługowe. Praca stanowi próbę oceny ważniejszych walorów turystycznych oraz wybranych elementów zagospodarowania turystycznego Krakowa w porównaniu z innymi wielkimi ośrodkami w Polsce. Analizę przeprowadzono dla roku 1987 w dziesięciu wybranych miastach. Jako podstawową metodą badania przyjęto analizę porównawczą. (fragment tekstu)

Cracow has been presented as against other nine towns numbering more than 300.000 inhabitants. These towns have been admitted to be the centers of instructions and services, in accordance with the four-degree system of tourist traffic service centers included in the territorial programme of tourist industry development till 1995. The comparative analysis of attractiveness, the selected elements of tourist industry development and the problems of ecological hazard, with respect to the ten studied towns, has been related to 1987. In the light of that analysis Cracow is characterized by the most valuable touristic and sightseeing properties in Poland. With regard to the tourist traffic it is the second best after Warsaw, while in respect of the tourist industry development it is placed in a worse position. The comparison of the ten towns shows that Cracow is particularly ecologically endangered and it is necessary to take steps to save it for future generations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., Nowakowska A., Ruch turystyczny i jego uwarunkowania w ujęciu przestrzennym, Instytut Turystyki w Warszawie - AE M Krakowie, Kraków.- Warszawa 1985, maszynopis.
  2. Kruczała J.., The Problems of Research over Tourist Sub-urban Zone of an Agglomeration (on the example of Cracow city agglomeration ) W materiałach sympozjum: Tourism and Precreation in the Surroun-dings of Big Towns, Łódź, 4- 11 września 1983.
  3. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Funkcje turystyczne w zabytkowych ośrodkach miejskich, Materiały pomocnicze do miejscowego planowania przestrzennego, IWZZ Warszawa, 1986.
  4. Wawrzyniak S., Reforma społeczno-gospodarcza a przestrzenne programy rozwoju turystyki, Prace Naukowe, AE, Wrocław 1986, nr 364.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu