BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dankiewicz Robert (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Monitoring ryzyka utraty należności w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego
Monitoring of Receivables Loss Risk in Trade Credit Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 50-59, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Należności, Ubezpieczenie kredytu, Monitoring finansowy, Transakcje terminowe
Risk, Receivables, Credit insurance, Financial monitoring, Forward rate transaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono zagadnieniom identyfikacji i kontroli ryzyka utraty należności w transakcjach z odroczonym terminem płatności na potrzeby ubezpieczycieli kredytu kupieckiego. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na obszary objęte monitoringiem po stronie ubezpieczonego, jego klientów oraz rynków, na których prowadzi on działalność. Omówiono korzyści wynikające z prawidłowo prowadzonego monitoringu w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz czynności prewencyjne stosowane przez ubezpieczycieli kredytu w przypadku identyfikacji zagrożeń. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issues of identification and control of the receivables loss risk in transactions with deferred payment period for with regard to insurers of trade credit. Special attention was paid to the areas covered with monitoring on the side of the insurer, their clients and markets on which they perform activities. The advantages resulting from properly conducted monitoring have been discussed concerning identification of threats and preventive actions used by credit insurers in the case of identification of these threats. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dankiewicz, R., 2002, Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa przy zawieraniu ubezpieczeń z punktu widzenia ubezpieczyciela, w: Ostaszewski, J. (red.), Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, Instytut Wiedzy, Warszawa.
 2. Holly, R. (red.), 2003, Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa.
 3. Krzemińska, D., 2004, Zwiększanie się znaczenia wiarygodności kredytowej kupca, w: Hanisz, R.H., Znaniecka, K. (red.), Finanse w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Kukiełka, J., Poniewierka, D., 2003, Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 5. Kwiecień, I., 2001, Identyfikacja ryzyka jako podstawa projektowania programu ubezpieczeń w działalności gospodarczej, w: Trzaskalik, T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Lisowski, J., 2010, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 7. Lisowski, J., 2000, Możliwości zabezpieczania przedsiębiorców przed następstwami ryzyka kredytowego, w: Handschke, J. (red.), Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, Zeszyty Naukowe, seria I, nr 276, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Mruk, H. (red.), 2003, Analiza rynku, PWE, Warszawa.
 9. Schroeder J., 1997, Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Sierpińska, M., Wędzki, D., 1997, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 11. Świetlik, W, 2005, Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 12. Tomaszewska, I., 2006, Ubezpieczyciel kredytu jako kompleksowa organizacja na rynku ubezpieczeń należności kredytowych, w: Wieteska, S. (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu