BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubiel Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ubezpieczenie działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Insurance of Local Government Units' Activities in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 60-68, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Odpowiedzialność, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Ubezpieczenia
Local government, Responsibility, Risk, Risk management, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego należą do grupy specyficznych konsumentów usług ubezpieczeniowych. Zadania powierzone samorządom wymuszają stosowanie odpowiedniej polityki ubezpieczeń, której celem powinno być zapewnienie jak najbardziej efektywnej ekonomicznie ochrony posiadanego mienia oraz podejmowanych decyzji w stosunku do ryzyka. Samorządy powinny w miarę możliwości zawierać umowy ubezpieczenia oparte na zasadzie all risk, czyli wszystkich rodzajów ryzyka. Różnica w stosunku do umowy zawieranej na podstawie ryzyka nazwanego polega głównie na przerzuceniu ciężaru dowodu w przypadku sporu. W umowach all risk zakresem ubezpieczenia są objęte wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Samorządy, prowadząc zintegrowany program zarządzania ryzykiem, mogą unikać bądź zminimalizować ryzyko towarzyszące ich działalności. (abstrakt oryginalny)

The units of the territorial government are specific consumers of insurance services. The tasks of the governments force them to use appropriate insurance policies, whose aim should be to assure the most effective and economic protection of the property. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak, A., 2006, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  2. Dolnicki, B., 2001, Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków.
  3. Dudzik, S., 1998, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków.
  4. Konstytucja RR z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
  5. Różycki, P., 2006, Jednostki samorządu terytorialnego jako konsument usług ubezpieczeniowych, w: Sułkowska, W. (red.), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm. - t.j.
  7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm. - t.j.
  8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm. - t.j.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu