BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń : artykuł sprawozdawczy
Risk Management and Financial Management of Insurers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 99-109, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ocena ryzyka, Zarządzanie jakością, Zarządzanie kosztami, Polityka inwestycyjna, Rentowność, Wypłacalność
Risk management, Insurance company, Risk assessment, Quality management, Costs management, Investment policy, Profitability, Financial solvency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie ryzykiem jest systematycznym działaniem zmierzającym do zabezpieczenia majątku ubezpieczyciela i jego dochodów przed stratami, tak ażeby jego cele mogły być osiągalne bez zakłóceń. Prowadzone we właściwy sposób zapewnia stabilizację finansów i pośrednio wpływa na osiąganie zysku. Według zaleceń IAIS każdy ubezpieczyciel powinien mieć politykę zarządzania ryzykiem, która przedstawia sposób, w który ubezpieczyciel zarządza każdym istotnym ryzykiem, zarówno strategicznie, jak i operacyjnie, i opisuje związek pomiędzy limitami tolerancji ubezpieczyciela na ryzyko, wymaganiami regulacyjnymi, kapitałem ekonomicznym oraz procesami i metodami monitorowania ryzyka. Obecnie obserwuje się światowy trend w kierunku zaawansowanych metod i technik zarządzania ryzykiem i finansami, stosowanych dla osiągania celów biznesowych, a zarządzanie ryzykiem staje się głównym elementem strategii i gospodarki finansowej każdego ubezpieczyciela. (abstrakt oryginalny)

Risk management is a systematic action aimed to safeguard the assets of the insurer and their earnings against the loss, so as their objectives can be attainable without interference. Conducted in a proper way, risk management will ensure financial stability and indirectly affects the profits. According to the recommendations of the IAIS, every insurer should have a risk management policy that reflects the way in which the insurer manages each major risk, both strategically and operationally, and describes the relationship between the tolerance limits of the insurer to risks, regulatory requirements, economic capital and the processes and methods of risk monitoring. A global trend is currently observed towards advanced methods and techniques of risk and finance management applied for achieving business goals, and risk management becomes a key element of the strategy and financial management of each insurer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Guidance paper on enterprise risk management for capital adequacy and solvency purposes 2007, Guidance Paper, no. 2.2.5, International Association of Insurance Supervisors, October.
  2. Hamilton, G., 1988, This is Risk Management, Studentlitteratur, Stockholm.
  3. HR and people risk: Creating a risk management culture, 2007, w: Tackling the key issues in banking and capital markets, Special risk management edition, The Journal, PriceWaterhouseCoopers, January.
  4. Jajuga, K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kuchlewska, M., 1997, Lokaty w gospodarce finansowej zakładu ubezpieczeń, w: Wąsiewicz, A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 3, Branta, Bydgoszcz.
  6. Meulbroek, L., 2002, The Promise and Challenge of Integrated Risk Management, Risk Management and Insurance Review, vol. 5, no. 1.
  7. Rejda, G.E., 1998, Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, New York.
  8. Standard zarządzania ryzykiem, 2002, Federation of European Risk Management Associations.
  9. Ustawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2010, nr 11, poz. 66 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu