BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty zmian w strategicznym zarządzaniu kosztami zakładu ubezpieczeń
The Determinants of Changes in Strategic Cost Management in Insurance Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 118-126, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kosztami, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Instytucje finansowe
Costs management, Insurance company, Insurances, Financial institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele czynników spowodowało konieczność zmiany myślenia zarządzających podmiotami oferującymi produkty finansowe, w tym również ubezpieczenia. Do najważniejszych z nich należą: ujednolicenie rynku europejskiego, powiązania z innymi instytucjami finansowymi, szybki przepływ kapitału, szeroki zakres inwestycji oraz zmiany w gospodarce światowej. Ze względu na wymienione czynniki, które należy potraktować jako pewne determinanty zmian w procesie zarządzania kosztami, można określić, że do najważniejszych celów strategicznego zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń należą: minimalizacja kosztów finansowania działalności ubezpieczeniowej, wdrożenie metod pozwalających na ocenę kosztów i rentowności produktów łączonych (np. bankowo-ubezpieczeniowych), umiejętna ocena konieczności i sposobu redukcji kosztów, w szczególności w perspektywie długookresowej, wykorzystanie zarządczych sposobów kalkulacji kosztów na potrzeby zarządzania wartością zakładu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

Certain factors are changing the way in which managers look at financial institutions including insurance. These factors are: unification of the European market, connections and relationships with other financial institutions, fast capital flow, vast possibilities for investments and developments in the world economy. These factors should be treated as determinants of changes in cost management process. Therefore the main aims of strategic cost management are: minimizing costs of financing insurance activity, implementation of methods for assessment of costs and profitability of bancassurance, preparation of plans for cost reduction, especially in the long-term and using managerial cost calculations for value based management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gąsiorkiewicz, L., 2009, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, Wydawnictw C.H. Beck, Warszawa.
 2. Handschke, J. (red.), 2006, Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Jajuga, K., 2009, Rozwój nowoczesnych finansów - tendencje i wyzwania, w: Wyzwania współczesnych finansów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Messemer, J., 2009, Solvency II nie wystarczy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, t. 6, nr 10.
 5. Monkiewicz, J. (red.), 2003, Podstawy ubezpieczeń, t. 3: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
 6. Monkiewicz, J. (red.), 2002, Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa.
 7. Nowak, E. (red.), 2006, Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Płonka, M., 2004, Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego, w: Rynek usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Śliperski, M., 2002, Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa.
 10. Wierzbicka, E., 2009, Kierunki ewolucji bancassurance, w: Handschke, J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 11. www.piu.org.pl [dostęp: maj 2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu