BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Teresa Tatiana (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Cele polityki inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w świetle koncepcji interesariusza
Investment Policy Insurance Companies and Pension Funds in the Light Stakeholders Conception
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 127-138, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Polityka inwestycyjna, Partnerstwo przedsiębiorstw, Fundusze emerytalne, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Investment policy, Partnership of companies, Pension funds, Insurance company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja stanowi próbę przybliżenia wieloaspektowej problematyki identyfikowania celów strategicznych oraz ich znaczenia w procesie formułowania celów polityki inwestycyjnej instytucji ubezpieczeniowych. Zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne, jako instytucje pośrednictwa finansowego, spełniają, z jednej strony, funkcje związane z zarządzaniem kapitałem swoich klientów w ich ekonomicznym interesie, z drugiej zaś - jako prywatne podmioty rynkowe - zabezpieczają interesy swoich właścicieli zgodnie z preferencjami w zakresie akceptowanego poziomu ryzyka i dochodu. Zatem cele polityki inwestycyjnej powinny być wypadkową interesów i oczekiwań poszczególnych grup tzw. interesariuszy zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, tj.: beneficjenci, zarządzający, właściciele, organ nadzorczy. (abstrakt oryginalny)

The publication is an attempt to approximate the multi-faceted problem of identifying strategic objectives and their importance in development of the objectives of the investment policy of insurance companies and pension funds. Insurance companies and pension funds as financial intermediaries, on the one hand, carry out functions related to capital management to their customers in their economic interest, and on the other, as private actors in the market, protect the interests of their owners. The objectives of the investment policy should be the result the interests and expectations of different groups stakeholders of insurance companies: the beneficiaries, managers, owners, the supervisory authority. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambachtsheer, K.P., Ezra, D., 2001, Fundusze emerytalne, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Babbel, D.F., Santomero, A.M., 1999, An Analysis of the Financial Risk Management Process Used by Life Insurers, w: Cummins, J.D., Santomero, A.M. (eds.), Changes in the Life Insurance Industry: Efficiency, Technology and Risk Management, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
 3. Bolesta-Kukułka, K., 1994, Świat organizacji, w: Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 4. Borda, M., 2006, Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław.
 5. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J., 1997, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
 6. Czerwińska, T., 2001, Polityka inwestycyjna towarzystw ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 7/8.
 7. Czerwińska, T., 2009, Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota, uwarunkowania, instrumenty, Wydwnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Davis, E., 2001, Portfolio Regulation of Life Insurance Companies and Pension Funds, in: Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies, OECD.
 9. Gąsiorkiewicz, L., 2004, Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń, w: Monkiewicz, J. (red.), Podstawy ubezpieczeń - przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
 10. Hadyniak, B., 2000, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, w: Monkiewicz, J. (red.), Podstawy ubezpieczeń: mechanizmy i funkcje, t. 1, Poltext, Warszawa.
 11. Jędrzejczyk, J., 2005, Kształtowanie wartości zakładu ubezpieczeń, w: Sangowski, T. (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 12. Jones, L.D., 1968, Investment Policies of life Insurance Companies, Harvard University, Boston.
 13. Korenik, D., Korenik, S., 2004, Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Kuchlewska, M., 1997, Lokaty w gospodarce finansowej zakładu ubezpieczeń, w: Wąsiewicz, A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 3, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 15. Lis, K.A., Sterniczuk, H., 2005, Nadzór korporacyjny, Wydawnicza Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Łańcucki, J., 1996, Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa.
 17. Łazowski, J., 1998, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Mogilski, W. (adaptacja i red.), Wydawnictwo LEX, Sopot.
 18. McGill, D.M., Brown, K.N., Haley, J.J., Schieber, S.J., 1996, Fundamentals of Private Pensions, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 19. Milewski, P., 1999, Lokaty zakładów ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1/2.
 20. Monkiewicz, J., Gąsiorkiewicz, L., Hadyniak, B., 1999, Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 21. OECD Guidelines on Pension Fund Asset Management, [online], OECD 26 January 2006, www.oecd.org [dostęp: marzec 2011].
 22. Policha, K., Corporate governance w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ubezpieczeniowego, [online], KNUiFE www.knuife.gov.pl [dostęp: grudzień 2011].
 23. Rappaport, A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG PRESS, Warszawa.
 24. Sangowski, T., 2001, Rola i miejsce ubezpieczeń wzajemnych na światowym i polskim rynku ubezpieczeniowym, w: Sangowski, T. (red.), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 25. Sangowski, T., 1999, Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, SAGA PRINTING, Poznań.
 26. Szablewski, A., 2004, Źródła i pomiary wartości firmy, w: Szablewski, A., Tuzimek, R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 27. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity z późn. zm.) ( Dz.U. z 2004 nr 159, poz. 1667).
 28. Wąsiewicz, A., 1997, Prawna organizacja systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, w: Wąsiewicz, A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 3, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu