BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grygoruk Aneta (Uniwersytet Gdański), Ostrowska Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza struktury i ocena efektywności portfela inwestycyjnego towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II w latach 2003-2008
Analysis of the Structure and Evaluation of the Effectiveness of Investment Portfolio in Mutual Insurance Companies of II Chapter in Period 2003-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 139-149, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Portfel inwestycyjny, Struktura inwestycji, Efektywność inwestycji
Mutual insurance society, Investment portfolio, Structure of the investment, Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na politykę lokacyjną zakładów ubezpieczeń wpływa ustawa o działalności ubezpieczeniowej, dział, w jakim zakład ubezpieczeń prowadzi działalność, forma prowadzenia działalności, a także sytuacja gospodarcza, w tym wysokość stóp procentowych, oczekiwania inflacyjne, koniunktura na giełdzie. W artykule została dokonana analiza struktury i ocena efektywności portfela inwestycji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II w latach 2003-2008. Wskazano kierunki zmian, jakie miały miejsce w analizowanym okresie w strukturze lokat towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i zakładów ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej oraz porównano efektywność portfeli inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w wymienionych wyżej formach. (abstrakt oryginalny)

An investment policy in insurance companies is affected by the following events: - the insurance activity act, - the type of business, - in case of joint-stock companies, also shareholders expectations. Economic policy and height of interest rates, inflation rate and stock exchange prosperity also have an impact on investment decisions in insurance companies. There are two purposes of this article. The first one is the economic analysis (recognition of the main features of portfolio in mutual insurance companies of II division) and portfolio efficiency estimation in mutual insurance companies of II division in period 2003-2008 (with applying profit rate of investment activity). The other purpose of this article is to identify the changes that have taken place in the structure of investments in mutual insurance companies and in joined stock insurance companies in the analyzed period as well as portfolio efficiency comparison for the two forms of insurance activity mentioned above. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyny roczne KNF za lata 2004-2008.
 2. Czerwińska, T., 2003, Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Gąsiorkiewicz, L., 2003, Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń, w: Monkiewicz, J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 3: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
 4. Kuchlewska, M., 1994, Zarządzanie lokatami ubezpieczeniowymi, w: Wąsiewicz, A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 1, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 5. Milewski, P., 2001, Przekształcenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjna, w: Sangowski, T. (red.), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Monitor Polski B za lata 2003-2009.
 7. Monkiewicz, J., Gąsiorkiewicz, L., Hadyniak, B., 1999, Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 8. Ostrowska, E., 2011, Portfel inwestycyjny - klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
 10. Wieteska, S., 2004, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń majątkowo-osobowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź.
 11. Zadrożny, A., 2003, Zarządzanie działalnością inwestycyjną zakładu ubezpieczeń, w: Monkiewicz, J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 3: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu