BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Możliwości zastosowania ratingu jako uproszczonej metody oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń
Applicatbility of Rating as a Simplified Method of Risk Assessment in Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 150-160, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rating, Ubezpieczenia finansowe, Ryzyko w ubezpieczeniach, Ocena ryzyka, Agencje ratingowe
Rating, Financial insurances, Insurance risk, Risk assessment, Rating agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszona została tematyka wykorzystania ratingu jako narzędzia wstępnej oceny ryzyka. Określone zostały funkcje, jakie pełnią oceny ratingowe oraz nakreślono problem odpowiedniego doboru danych będących podstawą opracowywania ratingów. Głównym przedmiotem rozważań jest możliwość zastosowania systemu nadawania ocen ratingowych przez zakłady ubezpieczeń w odniesieniu do underwritingu ubezpieczeń finansowych. W tym kontekście rozpatrywana jest kwestia wyboru pomiędzy opracowywaniem własnych arkuszy scoringowych a korzystaniem z danych udostępnianych przez zewnętrzne agencje ratingowe. Uzupełnienie omawianych treści stanowi odniesienie do wykorzystania metod ratingowych na rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych oraz analiza działalności agencji ratingowych. (abstrakt oryginalny)

The article considers the use of rating as a tool for initial risk assessment. The functions of ratings are outlined and the problem of proper data selection for ratings is described. The main subject of consideration is the possibility of use of rating in financial insurance underwriting. In that context the author discusses the issue of choice between insurers' developing their own scoring sheets and the use of data provided by external credit rating agencies. As a complement for the article there is reference to the use of rating methods in developed insurance markets and analysis of recent activity of credit rating agencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencje ratingowe będą lepiej nadzorowane [online], Gazeta Prawna, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/313239,agencje_ratingowe_beda_lepiej_nadzorowane.html [dostęp: 12.03.2010].
 2. Biuletyn Kwartalny, 2009, Rynek Ubezpieczeń, nr 4, Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [dostęp: 12.03.2010].
 3. Biuletyny roczne, 2006-2008. Rynek Ubezpieczeń za lata 2006-2008, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
 4. Dziawgo, D., 1998, Credit-Rating, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gostomski, E., Agencje ratingowe. Ocena oceny. Raport Gazety Bankowej [online], http://www.gazetabankowa.eu/bindata/documents/DOC526e2f6a4151e780b2c2efd484740c3f.pdf [dostęp: 15.03.2010].
 6. Herdan, A., Krasodomska, J., 2006, Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego, Zeszyty Naukowe, nr 702, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 7. Jajuga, K., 2002, Rynek ubezpieczeniowy a rynek finansowy - metody zarządzania ryzykiem, w: Sangowski, T. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 8. Jaworski, W., 2002, Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Johansson, T., 2010, Regulating Credit Rating Agencies: The Issue of Conflicts of lnterest in the Rating of Structured Finance Products, Journal of Banking Regulation, vol. 12
 10. Kaczmarek, T., 1999, Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 11. Kaczmarek, T., 2006, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Diffin, Warszawa.
 12. Kellison, B., Brockett, P., 2003, Check the Score, Credit Scoring and Insurance Loses: Is there a Connection? Texas Business Review Special Issue.
 13. Kukiełka, J., Poniewierka, D., 2003, Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 14. Lee, D., Sorich, S., Miller, M. J., Schneider, R., 2005, Give us Some Credit: the Use of Credit Information in Insurance Underwriting and Rating, Risk Management and Insurance Review, vol. 8., no. 1.
 15. Mazier, E.E, 2002, Better Surety Underwriting Needed, National Underwriter, February.
 16. Michalak, J., 2000, Społeczno-kulturowe aspekty ratingu, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 3, Ubezpieczenia. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 17. Miller, M., 2003, Research Confirms Value of Credit Scoring, National Underwriter October.
 18. Sangowski, T. (red.), 2000, Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo-Drukarnia Bonami, Poznań.
 19. Surety bond underwriting checklist, Ambush Associates Inc. [online], http://www.ambushinsurance.com/checklist.pdf [dostęp: 19.04.2011].
 20. Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151.
 21. Yousefi, M., 2006, Underwriting is Key in the Battle of the Lenders, Mortgage Strategy, November.
 22. Zaleska, M., Jurowski, A., 2010, Przyczyny kryzysu finansowego w USA [online], http://www.bankier.pl/wiadomosc/Przyczyny-i-skutki-kryzysu-w-USA-1739652.html [dostęp: 20.03.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu