BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie dla osób z wszczepionym stymulatorem serca
Risk Assessment in Life Insurance for People with Pacemaker Implants
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 204-213, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w ubezpieczeniach, Ubezpieczenia, Ocena ryzyka, Zdrowie, Stan zdrowia ludności, Implanty
Insurance risk, Insurances, Risk assessment, Health, Health status of the population, Implants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym elementem oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie jest obserwacja osób o szczególnym stanie zdrowia. Jednym z takich stanów jest zapobieganie zawałom serca za pomocą stymulatorów serca. Celem artykułu jest ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie dla osób ze wszczepionym już stymulatorem serca. W skali kraju co rocznie wszczepia się ok. 20 tys. stymulatorów serca. Na potrzeby aktuarialne niezbędne są więc informacje będące podstawą kalkulacji składek dla tej grupy społecznej. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the problem of people with pacemaker implants. It is particularly important in assessing the risk in life insurance. The study shows that the main problem regards obtaining relevant actuarial information in order to calculate the insurance premiums for those people. The study presented in this paper is the first publication in life insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarkiewicz, Z., 2000, Wpływ telefonów komórkowych na pracę stymulatorów serca, Forum Kardiologów.
 2. Co powinieneś wiedzieć o twoim rozruszniku serca, 2005, Biotronik Gmbh and Co. KG (materiały informacyjne).
 3. Dreifus, Z., Fish, C., Griffin, J.C., Collette, P.C., Mason, J.W., Parsounet, V., 1991, Guidelines for implantation of cardiac and anti arrhythmia devices. A report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on assessment of diagnostic cardiovascular procedures (committee on pacemaker implantation, J. Am. Coll cardiol, vol. 18.
 4. Dyga-Konarska, M., Bieganowska, K., 2003, Jakość życia dzieci i młodzieży ze stymulatorem serca w ocenie pacjentów, Folia Cardiologia, t. 10, nr 6.
 5. Elmqvist, R., Senning, A., 1960, An implantable pacemaker for the heart, w: Smyth, C.N. (ed), Medical Electronics, Iliffe & Sons London.
 6. Gregoratos, G., Conil, A. and others, 1998, Guidelines for implantion of cardiac pacemaker and antiarrhythmica of devices. A rapport of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (committee on pacemaker implantation), J. Am. Coll Cardiol, vol. 31.
 7. Grenberg, P., Cartellanet i inni, 1978, Coronary sinus pacing Cinical follow, Circulation, vol. 57.
 8. Kieturakis, Z., 1965, Elektrostymulacja serca w zespole Morganiego - Adamusa - Stokesa, Pol. Przegl. Chir., vol. 12.
 9. Krawczyk, A., Płaniak-Mowna, A., 2008, Implanty kardiologiczne w polu elektromagnetycznym środowiska praca, Poradnik dla lekarzy elektrofizjologów i pacjentów, Warszawa.
 10. Kutarski, A., 1999, Zastosowania stałej stymulacji serca u progu nowego tysiąclecia, Folia Cardiologia, t. 6, nr 2.
 11. Linde, C., 2001, Quality of - life in pacemaker and implantoble cardioverter defibrillator recipients, Pace, vol. 23.
 12. Machejek, J., Lelakowski, J., Czunko, A., Majewski, J., 2001, Lata 1952-1962: rewolucyjna dekada w dziejach elektrosymulacji serca, Folia Cardiologia, t. 8, nr 1-4.
 13. Mitkowski, P., Ochotny, R., 1999, Nowe wskazania elektrostymulacji serca, Folia Cardiologia, t. 6 nr 2.
 14. Moss, A., Rivers, A., 1978, Atrial pacing from the coronary rein. Ten years experience in 50 patients with inplanted prevenous pacemaker, Circulation, vol. 57.
 15. Moszczyńska-Stulin, J., Kubler, G. i inni, 2003, Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca - powikłanie rzadkie czy rzadko rozpoznawalne, Folia Cardiologia, t. 10, nr 2.
 16. Stofmeal, M.A., Post, M.W. i inni, 2000, Quality - of - life of pacemaker patients; a reappraisal of current instruments, Pace, vol. 23.
 17. Tobiasz-Adamczyk, B., 1996, Jakość życia w naukach społecznych i medycynie, Sztuka Leczenia.
 18. Wszczepialny kardiowerter defibrylator serca, 2006, Terapia, nr 9.
 19. Zagożdżon, P., Świacińska, G. i inni, 2001, Wpływ trybu stymulacji serca na przeżywalność w chorobie węzła zatokowego, Folia Cardiologia, t. 5, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu