BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkiewicz Tomasz (Uniwersytet Gdański), Wycinka Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP
Analysis of Migration between Insurance Clients in the SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 236-243, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Lojalność klientów, Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Customer loyalty, Insurances, Insurance company, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja na rynku ubezpieczeń i zwiększająca się świadomość ubezpieczeniowa klientów zakładów ubezpieczeń wpływają jednocześnie na większą aktywność ubezpieczających w poszukiwaniu optymalnych warunków ubezpieczenia, co może również skutkować zmianą dotychczasowego ubezpieczyciela. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania zjawiska zmiany ubezpieczyciela przez ubezpieczone przedsiębiorstwa sektora MŚP. Na podstawie wyników badań reprezentacyjnych Finanse MŚP 2009 wyodrębniono cechy specyficzne dla grupy przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach zmieniały ubezpieczyciela. Za miarę dyskryminacyjną przyjęto dywergencję Kulbaka-Leiblera (ang. Information value). (abstrakt oryginalny)

Growing competition on the insurance market as well as increasing insurance consciousness have an influence on the rise in activity of the insured in order to obtain optimal insurance conditions. It could be related to the change of the previous insurance company. In the article, an attempt was made to identify the attributes of the insured SME sector companies. On the basis of the Finance of SME 2009 research results, a set of specific features was created for a group of companies which have decided to change the insurer during the last three years. The Kulback-Leibler divergence was used as a discriminating measure (Information Value). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson, R., 2007, The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation, Oxford University Press.
  2. Gajda, D., Jurkiewicz, T., 2010, Ubezpieczenia w sektorze MŚP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych), Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2.
  3. Jedynak, P., 2009, Podaż usług ubezpieczeniowych a ciągłość działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
  4. Mikulska, A., 2009, Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MŚP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2.
  5. Siddiqi, N., 2006, Credit Risk Scorecards. Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring, John Wiley & Sons, New Jersey.
  6. Smoliński, A., 2009, Modelowanie konwersji i retencji z użyciem regresji logistycznej, w: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu