BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kufel-Siemińska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
O metodologii badań ilościowych nad dystrybucją usług ubezpieczeniowych
Quantitative Methods in the Study of Insurance Service Distribution
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 244-253, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja usług, Ubezpieczenia, Techniki sprzedaży, Kanały dystrybucji, Metodologia badań, Dystrybucja ubezpieczeń
Services distribution, Insurances, Sales techniques, Distribution channels, Research methodology, Insurance distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono analizę metodologii badań ilościowych prowadzonych nad dystrybucją ubezpieczeń i publikowanych przez macierzysty organ nadzoru ubezpieczeniowego - Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli - Comite Europeen des Assurances (CEA - Insurers of Europe), które rokrocznie udostępniają dane dotyczące udziału podmiotów w dystrybucji ubezpieczeń. Opracowanie ma charakter polemiczny, bowiem jego celem jest wskazanie słabości dotychczasowych badań nad udziałem poszczególnych podmiotów w dystrybucji ubezpieczeń, którymi są przede wszystkim: - utożsamianie dystrybucji usług ubezpieczeniowych ze sprzedaż ubezpieczeń, - przyjęte kryteria wyodrębnienia poszczególnych kanałów sprzedaży ubezpieczeń, - nieadekwatność stosowanych metod do obecnych warunków rynkowych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the methodology of quantitative studies carried out in respect of insurance services distribution and published by the insurance supervision authority - the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego KNF) and the Insurers of Europe (Comite Europeen des Assurances CEA), the bodies which keep and provide access to data concerning the participation of entities in insurance distribution. The paper is a polemical analysis aimed to indicate the drawbacks in the so far conducted studies of participation of individual entities in the distribution of insurance, including: - considering insurance service distribution and insurance service sale as the same activity, - criteria adopted for distinguishing insurance sale channels, - unsuitability of the methods in current market conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allfinanz: Trends, Chancen und Herausforderungen, 2007, Sigma, nr 5.
 2. CEA2010a, European Insurance in Figures, Data 1999-2008.
 3. CEA2010b, Insurance Distribution Channels in Europe.
 4. KNF 2007, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń 2006.
 5. KNF 2008, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń 2007.
 6. KNF 2009, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń 2008.
 7. KNF 2010a, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń 2009.
 8. KNF 2010b, Działalność zakładów ubezpieczeń z krajów EOG w Polsce w latach 2006-2008.
 9. KNF 2010c, Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2009.
 10. Kowalewski, E., 1994, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, w: Wąsiewicz, A. (red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 11. Mogilski, W.W., 1997, Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, Prawo Asekuracyjne, nr 1.
 12. Pilarczyk, B., Mruk, H. (red.), 2006, Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Rzecznik Ubezpieczonych, 2007, Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - raport Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 59, poz. 344 z późniejszymi zmianami.
 15. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami.
 16. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. nr 124 poz. 1154 z późniejszymi zmianami.
 17. Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 48, poz. 447 z późniejszymi zmianami.
 18. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie określenia warunków zwalniania niektórych osób wykonujących działalność agencyjną od obowiązku jej wykonywania przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego, M.P. nr 59, poz. 661.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie, Dz.U. nr 26, poz. 289.
 20. Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, 2002/92/WE.
 21. Protocol Relating to the Cooperation of the Competent Authorities of the Member States of the European Union in Particular Concerning the Application of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on Insurance Mediation, April 2006, CEIOPS-DOC-02/06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu