BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pobłocka Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Klasyczne metody szacowania rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych - jaką technikę wybrać w praktyce?
Classical Methods for Estimating IBNR Reserves in Non-Life Insurance - Which Methods Should Be Chosen in Practice?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 273-285, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rezerwy walutowe, Ubezpieczenia majątkowe, Polityka rezerw walutowych, Szacowanie ryzyka, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia
Foreign exchange reserves, Property insurance, Foreign exchange reserves policy, Risk estimating, Insurance company, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rezerwa IBNR to rezerwa zawiązywana z tytułu szkód zaistniałych, lecz niezgłoszonych do dnia kalkulacji rezerw TU. Jest uważana za najważniejszą z rezerw majątkowych, która istotnie wpływa na gospodarkę finansową zakładów ubezpieczeń. Artykuł przedstawia wybrane praktyczne metody szacowania rezerwy IBNR, ich klasyfikację oraz ich zastosowanie dla trzech rzeczywistych danych szkodowych. (abstrakt oryginalny)

This article presents short characteristics of IBNR reserves, classifications of methods for estimating claims' reserves in non-life insurance. All presented methods implicate real experience data written in the run-off triangle. The author tries to highlight the differences between the presented methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijak, W., 2009, Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 2. Bijak, W., Smętek, M., Szymański, W., 2006, Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód, Biuletyn KNUiFE.
 3. Charles, J., Westphal, S., 2006, Stochastic Reserving, CAE Spring 2006 Meeting.
 4. Christofides, S., 1990, Regression Models Based on Log-Incremental Payments, w: Claims Reserving Manual, vol. 2. (09/1997 Section D5), Institute of Actuaries, London, tr. 5-3.
 5. Claims Reserving Manual, vol 1., 1989, Institute of Actuaries, London.
 6. Claims Reserving Manual, vol 2. More Advanced Method, 1989, Institute of Actuaries, London.
 7. Frontczak, J., 2003, Porównanie technik obliczania rezerw IBNR, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 9/10, s. 35-38.
 8. Gąsiorkiewicz, L., 2009, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Hossak, I.B., Pollard, J.H., Zehnwirth, B., 1992, Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambridge University, Cambridge.
 10. Pobłocka, A., 2010, Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w latach 1991-2008, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1.
 11. Pobłocka, A., 2008, Wybrane metody kalkulacji rezerwy IBNR, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1197, s. 368-376.
 12. Ronka-Chmielowiec, W., 1997, Ryzyko w ubezpieczeniach - metody i oceny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Scollnic, D.P.M., 2001, Actuarial Modeling with MCMC and BUGS, North American Actuarial Journal, vol. 5(2), s. 96-124.
 14. Taylor, G., 1986, Claims Reserving in Non-Life Insurance, North-Holland, Amsterdam.
 15. Taylor, G., McGuire, G., Greenfield, A., 2003, Loss Reserving: Past, Present and Future Research Paper, no. 109, The University of Melbourne, Melbourne.
 16. Tarbell, T.F., 1934, Incurred but not Reported Claims Reserves, Proceedings of the Causality Actuarial Society, vol. XX.
 17. Wieteska, S., 2004, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń. Teoria i praktyka, Branta Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 18. Wolny, A., 2000, Kalkulacja rezerwy szkodowej. Metoda grossing up, W. Szkutnik (red.) Statystyka ubezpieczeniowa, z. 4, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 19. Wolny, A., 2005, Podejście aktuarialne do kalkulacji rezerwy szkodowej, Statystyczne zaawansowane metody kalkulacji rezerwy szkodowej, w: Szkutnik, W. (red.), Metody kalkulacji ryzyka rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 20. Wuthrich, M., 2007, Claims Reserving in Non-Life Insurance, ETH Zurych, CSIRO Sydney.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu