BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Slavicek Ondrej (University of Pardubice, Czech Republic)
Tytuł
Bonus-Malus Systems: Theory and Practice
Systemy bonus - malus: teoria i praktyka
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 308-317, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Szkody, Łańcuch Markowa, Systemy bonus-malus
Property insurance, Motor insurance, Damages, Markov chain, Bonus-malus system
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł zajmuje się wykorzystaniem łańcuchów Markowa w ubezpieczeniach non-life zwracając szczególną uwagę na wzorcową ogólną sumę wybranych składek w firmach korzystających z systemu zniżek bonus - malus dla właścicieli pojazdów mechanicznych w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej osób trzecich. Drugi rozdział wyznacza system bonus - malus do wykorzystania w całościowych obliczeniach. Trzeci rozdział zawiera opis narzędzi matematycznych wymaganych do kształtowania systemu bonus - malus. Rozdział czwarty rozwiązuje kwestię stabilizacji łańcucha Markowa. Rozdział piąty prezentuje próbki wyliczeń. (skrócony abstrakt oryginalny)

The article deals with the Markov chains use in non-life insurance. Special attencion is paid to options to model overall amount of selected premiums at companies using the bonus-malus system in third party liability insurance. The second chapter defines the bonus-malus system to be used for the whole calculation. The third chapter deals with the definition of mathematical apparatus required for modelling in bonus-malus systems. Chapter four solves the question of the Markov chain stabilization. The fifth chapter deals with sample calculations. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cipra, T., 2006, Financni a pojistne vzorce, Grada Publishing, Praha.
  2. Cipra, T., 2006, Pojistna matematika: teorie a praxe, Ekopres, Praha.
  3. Doob, J.L., 1953, Stochastic Processes, John Wiley & Sons, New York.
  4. Pacakova, V., 2004, Aplikovana poistna statistika, Iura Edition, Bratislava.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu