BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lin Chieh-Yu (Chang Jung Christian University), Ho Yi-Hui (Chang Jung Christian University)
Tytuł
An Empirical Study on the Association between Leaders' and Followers' Ethical Judgment
Empiryczne badanie związku pomiędzy osądem etycznym liderów i szeregowych pracowników organizacji
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 6, s. 19-27, tab., bibliogr. 21 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Etyka, Przywództwo
Decision making, Ethics, Leadership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kilka skandali biznesowych zwróciło ostatnio uwagę na ciemną stronę przywództwa i na relację, jaka zachodzi pomiędzy liderami a szeregowymi pracownikami organizacji. Uwaga, jaką liderzy poświęcają względom etycznym, może wpływać na etykę podejmowanych decyzji przez szeregowych pracowników. Celem niniejszej pracy jest zbadanie związku pomiędzy osądem etycznym liderów i szeregowych pracowników organizacji. Rozwój osądu etycznego oceniono na przykładzie tajwańskich specjalistów ds. zakupów i zmierzono korzystając z Defining Issues Test (testu określania problemów). Wnioski są takie, że liderzy osiągają wyższy wynik ogólny w zakresie rozwoju osądu etycznego niż szeregowi pracownicy i że istnieje pozytywne powiązanie pomiędzy rozwojem osądu etycznego u liderów i szeregowych pracowników. Ci ostatni wykazują wyższy stopień rozwoju osądu etycznego, jeżeli stopień ten jest wysoki również u ich liderów. Omówiono także, co wynika z wniosków uzyskanych podczas badań. (abstrakt oryginalny)

Several business scandals have highlighted the dark side of leadership and the relationship between leaders and followers. The ethical concerns of leaders may influence the ethical decision-making of followers. The purpose of this study is to explore the association between leaders' and followers' ethical judgment. A sample of Taiwanese purchasing professionals was assessed in terms of their ethical judgment development measured by the Defining Issues Test. The findings indicate that leaders will have higher overall scores for ethical judgment development than followers. There is a positive association between leaders' and followers' ethical judgment development. Followers will exhibit higher ethical judgment development when their leaders have higher ethical judgment development. Implications of research findings are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avey, J.B., Palanski, M.E., and Walumbwa, F.O. (2011), "When Leadership Goes Unnoticed: The Moderating Role of Follower Self-Esteem on the Relationship between Ethical Leadership and Follower Behavior", Journal of Business Ethics, 98(4), 573-582.
 2. Brass, D.J., Butterfield, K.D., and Skaggs, B.C. (1998), "Relationship and Unethical Behavior: A Social Science Perspective", Academy of Management Review, 23(1), 14-31.
 3. Brenner, S.N., and Molander, E.A. (1977), "Is the Ethics of Business Changing?", Harvard Business Review, 55(1), 57-71.
 4. Carter, C.R. and Jennings, M.M. (2004), "The Role of Purchasing in Corporate Social Responsibility: A Structural Equation Analysis", Journal of Business Logistics, 25(1), 145-186.
 5. Ford, J.B., LaTour, M.S., and Henthorne, T.L. (2000), "Cognitive Moral Development and Japanese Procurement Executives: Implications for Industrial Marketers", Industrial Marketing Management, 29(6), 589-600.
 6. Ford, J.B., LaTour, M.S., Vitell, S.J., and French, W.A. (1997), "Moral Judgment and Market Negotiations: A Comparison of Chinese and American Managers", Journal of International Marketing, 5(2), 57-76.
 7. Forte, A. (2004), "Antecedents of Managers Moral Reasoning", Journal of Business Ethics, 51(4), 315-347.
 8. Heifetz, R.A. (1994), Leadership without Easy Answers, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
 9. Higgs, M. (2009), "The Good, the Bad and the Ugly: Leadership and Narcissism", Journal of Change Management, 9(2), 165-178.
 10. Kohlberg, L. (1969), "Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to Socialization", in D.A. Goslin (Editor), Handbook of Socialization Theory and Research, (pp. 347-480), Chicago, Rand-McNally.
 11. LeClair, D.T, Ferrell, O.C., and Fraedrich, J.P. (1998), Integrity Management: A Guide to Managing Legal and Ethical Issues in the Workplace, Tampa, Florida, University of Tampa Press.
 12. Lin, C.Y. (2009), "An Empirical Investigation of the Moral Judgment Development of Taiwanese Procurement Executives", Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(1), 95-104.
 13. Lin, C.Y. and Ho, Y.H. (2009), "Cultural Influences on Moral Reasoning Capacities of Purchasing Managers: A Comparison across the Taiwan Strait", Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(2), 203-208.
 14. Ma, H.-K. and Cheung, C.-K. (1996), "A Cross-Cultural Study of Moral Stage Structure in Hong Kong Chinese, English and Americans", Journal of Cross-Cultural Psychology, 27(6), 700-713.
 15. Northouse, P.G. (2004), Leadership: Theory and Practice, 3rd Edition, California, Sage Publications.
 16. Reidenbach, R.E. and Robin, D.P. (1989), Ethics and Profits, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
 17. Rest, J.R. (1979), Development in Judging Moral Issues, Minneapolis, Minnesota, University of Minnesota Press.
 18. Rest, J.R. (1986), Moral Development: Advances in Research and Theory, New York, New York: Praeger Publishers.
 19. Smith, B., Grojean, M.W., Resick, C., and Dickson, M. (2004), "Leaders, Values and Organizational Climate: Examining Leadership Strategies for Establishing an Organizational Climate Regarding Ethics", Journal of Business Ethics, 55(3), 223-241.
 20. Trevino, L.K. (1986), "Ethical Decision-Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model", Academy of Management Review, 11(3), 601-617.
 21. Weber, J. and Wasieleski, D. (2001), "Investigating Influences on Managers' Moral Reasoning", Business and Society, 40(1), 79-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu