BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Leszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego
The Rationale and the Conditions for the Introduction of Task Budgeting
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006, nr 19, s. 53-59
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Wydatki budżetowe, Sektor finansów publicznych
Public finance, Task budget, Budget expenditures, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor przedstawia przesłanki zmian w organizacji procesu budżetowego w Polsce oraz warunki wdrażania budżetu zadaniowego. W pierwszej części artykułu autor wykazuje, że wprowadzone od 1990 r. zmiany w sektorze finansów publicznych nie wpłynęły na charakter polityki wydatkowej sektora publicznego oraz procedurę opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu. Zasadność i celowość wdrażania budżetu zadaniowego wiąże się z potrzebą identyfikowania przewidywanych do poniesienia bezpośrednich i pośrednich kosztów usług społecznych i publicznych, wielowariantowego rozpatrywania całkowitych kosztów projektowanych do realizacji zadań budżetowych oraz wieloletniego planowania budżetowego. W drugiej części artykułu autor podkreśla rangę problemu związanego z wyborem mierników umożliwiających pomiar efektów wydatków budżetu państwa oraz problemu relacji między planowaniem strategicznym, trzyletnim programowaniem budżetowym a pracami nad opracowaniem projektu i uchwalaniem ustawy budżetowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the rationale for changes in the organization of the budgetary process in Poland as well as the conditions for the implementation of task budgeting. In the first section, the author demonstrates that the changes introduced in the public finance sector after 1990 have not had much effect on the structure of expenditure by the public sector and on the procedures for budget preparation, adoption and performance. The applicability and viability of task budgeting relates to the need of identifying the predictable direct and indirect costs of social and public services, the necessity to capture multiple variants of the total projected cost of budgeted tasks, and the requirement of advance budget planning for the years to come. In the following section, the author emphasizes the significance of choosing adequate measurements for assessing the effects of budget spending, and discusses the problems arising from the tensions between strategic planning, the 3-year budget planning process, the development of budget drafts and the ultimate adoption of the budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała księga podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
  2. Owsiak S., O nowatorskie podejście do sektora publicznego, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 1, Finanse publiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  3. Program uporządkowania i ograniczania wydatków publicznych, Rada Ministrów, Warszawa, październik 2003.
  4. Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu