BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński), Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Doświadczenia polskie oraz zagraniczne w tworzeniu budżetów zadaniowych władz publicznych
Poland's and Other Countries' Experience with Task Budgeting by Public Authorities
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006, nr 19, s. 61-72, rys., tab.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Budżetowanie
Public finance, Task budget, Budgeting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest doświadczeniom polskim i zagranicznym w zakresie budżetowania zadaniowego. Omówiono w nim podstawowe różnice pomiędzy budżetowaniem zadaniowym i tradycyjnym, główne obszary wdrażania oraz odmienności modeli budżetowania zadaniowego przyjętych w różnych krajach. Ostatnia część artykułu dotyczy doświadczeń polskich w zakresie nowoczesnych metod budżetowania. Dotąd próby ich stosowania podejmowane były w działalności samorządu terytorialnego, lecz obecnie istnieją również plany wdrożenia budżetowania zadaniowego na szczeblu budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses Poland's and other countries' experience with task budgeting. The fundamental differences between task budgeting and traditional budgeting methods are discussed at length, along with the basic areas for application of task budgeting and the distinct features of specific task budgeting models adopted in different countries. The final section treats of Poland's experience with modern budgeting methods. So far, attempts at implementing these methods have been made at the local government level. More recently, however, there are plans to apply task budgeting at the state budget level. (abstract original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends, Meeting of Budget Directors from the G-7 Countries, PUMA/SBO(2002)9, OECD 2002.
 2. Budżet - zintegrowane zarządzanie finansami, red. K. Pakoński, Municipium, Warszawa 2000.
 3. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 4. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 5. Curristine T., Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire, "OECD Journal On Budgeting", 2005, nr 5.
 6. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Diamond J., Budget System Reform in Emerging Economies. The Challenges and the Reform Agenda, International Monetary Fund, Washington DC 2006.
 8. Flynn N., Moving to Outcome Budgeting, Commissioned for the Finance Committee by the Scottish Parliament Research and Information Group, Edinburgh 2001.
 9. From Policy budget to policy accountability, Ministry of Finance, Hague, Netherlands 1999.
 10. Godek M., Struktura budżetu zadaniowego Francji (podział na misje, programy i zadania). Wskaźniki efektywności zadań w sektorach 'rozwój zatrudnienia' i 'szkolnictwo wyższe i nauka', praca niepublikowana, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, [Warszawa, b.r.], (maszynopis powielony).
 11. Joumard I., Kongsrud P., Nam Y.S., Price R., Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, "OECD Economics Department Working Papers", 2004, nr 380.
 12. Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego, red. J. Bober, A. Władyka, M. Zawicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2004.
 13. Ngoyi M.L., Miller G.J., Holzer M., Outcome Budgeting: Conceptual Definition, w: Association for Budgeting and Financial Management (ABFM) Conference Papers 2005, Carl Vinson Institute of Government, Athens GA.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 15. Petrie M., Webber D., Review of Evidence on Broad Outcome of Public Sector Management Regime, "Treasury Working Paper", 2006, nr 1, New Zealand.
 16. Planning-Programm wg-Budgeting-Sysłem.
 17. Program Konwergencji. Aktualizacja 2005, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.
 18. Projekt budżetu na rok 2007. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2006.
 19. Putting it Together. An Explanatory Guide to the New Zealand Public Sector Financial Management System, Treasury, New Zealand, August 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu