BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Połczyński Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Podatek liniowy w polskim systemie podatkowym
Flat Rate Tax within Poland's Tax System
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006, nr 19, s. 119-143, tab.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek liniowy, Opodatkowanie, Finanse publiczne
Tax system, Flat tax, Taxation, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców stałą 19% stawką funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 2004 r. Z punktu widzenia teorii podatku liniowego jego polska wersja w największym stopniu odpowiada koncepcji tzw. czystego podatku liniowego. Brak kwoty wolnej od podatku oraz prawa do ulg podatkowych powoduje, że forma ta sprzyja realizacji funkcji fiskalnej podatków. Wprowadzenie podatku liniowego, jako alternatywnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, przyczyniło się do znaczącego spadku liczby podatników korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych. Spadek liczby podatników ryczałtów podatkowych, takich jak karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, był w latach 2004-2005 mniejszy. Ocena skutków fiskalnych opodatkowania dochodów przedsiębiorców stałą stawką dla systemu finansów publicznych (budżet państwa, budżety samorządowe), na podstawie dostępnych danych, jest generalnie pozytywna. Dane te nie uwzględniają jednak zmian w wydajności fiskalnej wszystkich podatników, dlatego wnioski płynące z przedstawionej w artykule analizy stanowią jedynie przyczynek do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Taxation of corporate income at the flat 19% rate has been present in Poland's tax system since 2004. In the context of flat rate tax theory, the Polish variety best corresponds to the concept of "pure flat rate tax". The absence of a tax exempt amount as well as of tax deductions and allowances makes it well suited to the performance of the basic function of taxation. The introduction of a flat rate as an alternative taxation method for receipts from business activity has contributed to a substantial decrease in the number of taxpayers applying the personal income tax schedule. Although to a lesser extent, the number of individuals and corporate entities subject to simplified or lump-sum tax schemes, such as the fixed amount tax and the fixed rate tax on income from business activity, also dropped between 2004 and 2005. The fiscal effects of the flat corporate income tax for the public finance system (central budget revenues, local government budgets) can be, based on available data, regarded as generally positive. However, given the fact that the data do not capture the changes in the fiscal yield from all categories of taxpayers, the tentative conclusions from the analysis presented should encourage further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 roku, NIK, Warszawa 2006, dostępne w Internecie: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/analiza_budzet/2006132/px_2006132_analiza_cz2.pdf
 2. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 3. Friedman M. i F., Wolny wybór, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec 1996.
 4. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. A. Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 5. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006.
 6. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
 7. http://www.poola.ee/uus/pl/podatkowy/?m=4&jutt=143&keel=pl
 8. Krajčir Z., Ódor L'., First Year of the Tax Reform, or 19 Percent at Work, Financial Policy Institute Ministry of Finance of the Slovak Republic, September 2005, dostępne w Internecie: www.finance.gov.sk/ifp.
 9. Kula G., Podatek liniowy - przegląd ujęć teoretycznych, "Ekonomista" 2003, nr 3.
 10. Laar M., Estoński cud, Wydawnictwo Arwil, Warszawa 2006.
 11. Mały rocznik statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2005.
 12. Mały rocznik statystyczny 2006, GUS, Warszawa 2006.
 13. Miles M.A., Holmes K.R., O'Grady M.A., Executive Summary, w: 2006 Index of Economic Freedom, The Heritage Fundation and Dow Jones&Company, Inc., Washington D.C. 2006, dostępne w Internecie: www.heritage.org/index.
 14. Piątkowski M., Słowacka lekcja podatkowa, dostępne w Internecie: http://prev.prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/EkonLit/ 050319ekonomia_a_17.html.
 15. Podatek liniowy, dostępne w Internecie: http://www.rzeczpospolita.pl/europa/katalog/bif/opracowania/pod.html.
 16. Potencjalne elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-politycznych, Komunikat z badań CBOS, BS/130/2005, Warszawa, sierpień 2005, dostępny w Internecie: http://www.cbos.pl
 17. Przewodnik dla przedsiębiorców, UNIDO, Warszawa 2003, dostępne w Internecie: http://www.fm.gov.lv/image/file/Par_IIN(Engl).
 18. Szczodrowski G., Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 19. Sztyber W.B., Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych, "Ekonomista" 2004, nr 2, s. 457-463.
 20. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 21. The flat-tax revolution, "The Economist", 14 kwietnia 2005, dostępne w Internecie: http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?Story_ID=3861190.
 22. Tomkiewicz J., Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach posocjalistycznych, w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, red. J. Tomkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu