BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Leszek (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
More is Better - Assessment of RASFF : (2007 Data Review)
Więcej znaczy lepiej - raport RASFF (przegląd danych 2007)
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 1, s. 9-13, bibliogr. 4 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Europejska Strategia Bezpieczeństwa Żywności, System wczesnego ostrzegania, Monitoring produkcji żywności, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
Food security, European Food Safety Authority, Early warning system, Food production monitoring, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przybliżenia i oceny systemu zapewniającego bezpieczeństwo żywności w Unii Europejskiej. Opisano przesłanki, które kierowały stworzeniem systemu, jego podstawy prawne oraz stopniową ewolucję - od systemu obejmującego stricte produkty spożywcze po cały łańcuch żywieniowy - "od pola do stołu". Opisano raport roczny RASFF z roku 2007 (w tym nowo pojawiające się zagrożenia) oraz oceniono możliwość porównywania danych z poszczególnych krajów w kolejnych latach. Stwierdzono, że jakiekolwiek porównywanie danych i ocena działalności systemu może prowadzić do mylnych wniosków. Wzrost ilości zgłoszeń świadczyć może zarówno o zwiększającej się sprawności RASFF, jak i o coraz większej ilości żywności niebezpiecznej. Zwrócono uwagę na pojawiające się nowe kategorie zagrożeń, a z drugiej strony do systemu dołączają kolejne kraje. Wszystko to powoduje, że analizując wyniki można dojść do błędnych wniosków, gdyż okazuje się, że największa ilość zgłoszeń pochodzi nie z krajów, które produkują najwięcej żywności, ale z tych, gdzie kultura produkcji żywności jest najwyższa. W artykule skierowano uwagę na źródła informacji, z których korzysta się w ramach systemu. Nie należy lekceważyć żadnego z tych źródeł, mimo iż zgłoszenia pochodzą głównie z kontroli na granicach i od urzędowych jednostek nadzoru. Zatem trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o skuteczność i efektywność działania systemu. Odpowiedź może być różna w zależności od przyjętych kryteriów. (abstrakt oryginalny)

The present paper is an attempt to zoom in system assuring food safety in the European Union. Causes, that system was created, its legal basis and evolution was described - since system including consuming products to the whole food chain ("from farm to fork"). RASFF Annual Report 2007 was shortly described (including new threats) and it was attempted to answer for question: does the increased number of notifications within the system mean the system works better, or does it mean the quality of food is becoming worse? It was found out, that any comparison of data or evaluation of system may lead to improper deduction, because most notification came from countries with the highest culture of food production - not from this ones, that produces the most food. Number of potential threats in food is getting higher due to constant technological development, removal of transportation barriers and the desire to cut production costs - is one of possible explanation. The more notifications within the system, the less threats get to the customer. It was also found out, that any source of information shouldn't be ignored - despite the fact, that most of notification came from border controls and inspection offices. It is hard to answer questions about efficiency and productivity of system - answer is complex versus criterias. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Council's Decree No 84/133/EEC, Council's Decree 92/59/EEC, European Committee Decree 178/2002.
  2. http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/rasff/home
  3. Maleszka A., Matuszak L. (2008) Functioning of RASFF system in the European Union and Poland. ZSJZ, Warszawa 93-103.
  4. RASFF Annual Report 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu