BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lecker Martin J. (SUNY Rockland Community College, USA)
Tytuł
When Corporate Leaders Behave Badly
Gdy liderzy korporacyjni zachowują się niepoprawnie
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 6, s. 35-44, bibliogr. 28 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Etyka, Przywództwo, Podejmowanie decyzji, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Ethics, Leadership, Decision making, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gdy weźmie się pod uwagę szereg głośnych skandali korporacyjnych w dużych przedsiębiorstwach, takich jak WorldCom, Enron i Tyco, a także w istniejących nadal firmach, takich jak indyjski Satyam czy Countrywide Financial Corporation, Healthsouth Coporation i Diebold Incorporated w USA, odpowiedzialność za nieetyczne postępowanie musi nieuchronnie spaść na liderów tych korporacji. Nic dziwnego, że w ankiecie, jaką przeprowadził The Economist (październik 2003), tylko 23% pytanych odpowiedziało, że dyrektorowi korporacji można zaufać - wynik ten był tylko nieco wyższy od oceny, jaką uzyskali sprzedawcy używanych samochodów ["Ankieta"]. Niniejszy artykuł omówi: (1) szczegóły dotyczące widocznego braku przywództwa etycznego w czterech spółkach wymienionych powyżej; (2) kilka powodów natury psychologicznej i filozoficznej, dla których takie zachowanie mogło przeniknąć całą organizację; (3) kilka kroków, jakie należało podjąć, aby zniechęcić liderów do takiego nieprawidłowego zachowania, i wreszcie (4) zalecenia dla przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)

With the number of high profile corporate scandals by major companies such as WorldCom, Enron, and Tyco, as well as current firms such as India's Satyam and the United States' Countrywide Financial Corporation, Healthsouth Corporation, and Diebold Incorporated, inevitably the responsibility for such unethical conduct must revert back to the leaders of these corporations. It is no wonder that in a survey conducted by The Economist [October 2003] only 23 percent of those questioned believed that a corporate executive could be trusted, which was slightly higher than that of a used automobile salesperson. This article will examine: (1) Details of the lack of ethical leadership exhibited in the latter four companies mentioned above, (2) Several psychological and philosophical reasons why this behavior was able to transcend throughout the organization, (3) Some steps which should have been in place to deter this poor behavior by corporate leaders, and (4) Recommendations for future research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand, S. (February 2009). "Satyam Fraud Shakes Investor Confidence", Finance Asia, 18-19, Retrieved March 4, 2001, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 2. Avey, J.B., Palanski, M.E., and Walumbwa, F.O. (February 2011). "When Leadership Goes Unnoticed: The Moderating Role of Follower Self-Esteem on the Relationship between Ethical Leadership and Follower Behavior", Journal of Business Ethics, 98, 573-582. Retrieved June 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 3. Bronstad, A. (March 1, 2011). "Judge Approves $600 Million Settlement in Countrywide Case", The Legal Intelligencer, Retrieved April 5, 2011, from Academic OneFile Infotrak. Ramapo Catskill Library System, http://find.galegroup.com
 4. Bulutlar, F., and Oz, E.U. (May 2009). "The Effects of Ethical Climates on Bullying Behavior in the Workplace", Journal of Business Ethics, 86, 273-295. Retrieved June 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 5. Cairncorn, F. (2003, October 23). "Survey: Tough at the Top", The Economist, 369 (8347), S3-S7. Retrieved March 4, 2011, from ABI/INFORM Global. (Document ID: 432127081), http://search.ebscohost.com
 6. Chen, S. (June 2010). "The Role of Ethical Leadership Versus Institutional Constraints: A Simulation Study of Financial Misreporting by CEOs", Journal of Business Ethics, 93, 33- 52. Retrieved June 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 7. "Detecting Fraud in Financial Statements" (March/April 2010). Debt Cubed, 25 (2), 12-13, Retrieved March 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 8. "Ex-HealthSouth CEO Found Not Guilty" (June 29, 2005). MSNBC.com. Retrieved May 16, 2011 from, http://www.msnbc.com
 9. Flinders, K. (February 10, 2009). "Satyam Acts to Protect Its Assets", Computer Weekly, 11, Retrieved March 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 10. Gandossy, B. and Kanter, R.M. (2002). "See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil-Leaders Must Respond to Employee Concerns About Wrongdoing", Business and Society Review, 107 (4), 415-422.
 11. Green, J. (June 3, 2010a). "SEC Settles with Diebold, Files Civil Complaints Against Former Execs", ATM & Debit News, 12 (1), p. 1. Retrieved May 16, 2011, from Proquest, http://ezproxy.sunyrockland.edu
 12. Green, J. (June 3, 2010b). "SEC Charges Diebold, Former Executives with Accounting Fraud", U.S. Federal News Service. Retrieved May 11, 2011, from Business Source Complete, http://ezproxy.sunyrockland.edu
 13. "HealthSouth Settles Lawsuits for $45 Million" (February 23, 2006). MSNBC.com. Retrieved May 16, 2011 from, http://www.msnbc.com
 14. Huber, N. (January 15, 2009). "India's 'Enron' Awakens Fraud Spectre", Accountancy Age, 7, Retrieved March 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 15. Irwin, T. and Fine, G., translators (1995). Aristotle: Selections, Indianapolis, Indiana, Hackett Publishing Company.
 16. Kant, I. (1964). Groundwork of the Metaphysic of Morals (translated by H.J. Patton), New York, Harper and Row Publishers.
 17. Kom, M. (June 2, 2010). "Diebold to Pay $25 Million Penalty", Wall Street Journal (online). Retrieved May 16, 2011, from Proquest, http://ezproxy.sunyrockland.edu
 18. Koppikar, R.M. (April 19, 2009). "Unraveling the Fraud", Business Today, 18 (8), 30-31, Retrieved March 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 19. Lecker, M.J. (2010). Conducting Business Ethically: A Philosophical Approach, Dubuque, Iowa, Kendall Hunt Publishing Company.
 20. Loviscky, G., Trevino, L., and Jacobs, R. (July 2007). "Assessing Managers' Ethical Decision-Making: An Objective Measure of Managerial Judgment", Journal of Business Ethics, 73 (3), 263-285. Retrieved June 5, 2011, from Business Source Complete, http://ezproxy.sunyrockland.edu
 21. "Loan Officer: Dodd, Conrad Knew about Mortgage Deals" (July 28, 2009). Congress Daily AM, Retrieved April 5, 2011, from Academic OneFile Infotrak. Ramapo Catskill Library System, http://find.galegroup.com
 22. Morgenson, G. (February 20, 2011). "How a Whistle-Blower Conquered Countrywide", Sunday Business section, New York Times, 1, 7.
 23. Moynihan, R. (November 15, 2003). "Another U.S. Healthcare Giant Is Hit by Scandal", British Medical Journal 32 (7424), p. 1128. Retrieved February 26, 2011, from Proquest, http://ezproxy.sunyrockland.edu
 24. "PCAOB Disciplines Two in Satyam Meltdown" (March 31, 2010). Public Accounting Report, 34 (6), 8, Retrieved March 4, 2011, from Business Source Complete, http://ezproxy.sunyrockland.edu
 25. "PwC India Auditors Charged in Satyam Case" (May 4, 2009). Accounting Today, 23 (7), 37, Retrieved March 4, 2011, from Business Source Complete, http://search.ebscohost.com
 26. Selart, M. and Johansen, S.T. (March 2011). "Ethical Decision-Making in Organizations: The Role of Leadership Stress", Journal of Business Ethics, 99, 129-143. Retrieved June 5, 2011, from Business Source Complete, http://ezproxy.sunyrockland.edu
 27. Singh, J. (April-June 2004). "Rekindling the Heart and Soul of the Management", Vikalpa, 29 (2), 55-66.
 28. Suchi, P. (September 2010). "Satyam-Yesterday and Today", Advances in Management, 3 (9), 47-51, Retrieved March 4, 2011, from Business Source Complete, http://ezproxy.sunyrockland.edu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu