BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Functions of Retail Trade in the Borderlands of Poland : a Theoretical Perspective
Funkcje handlu detalicznego w obszarach przygranicznych Polski : aspekty teoretyczne
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 2, s. 65-74, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Teoria handlu, Region przygraniczny
Retail trade, Trade theory, Border areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie handlu detalicznego w obszarach przygranicznych Polski w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku było w znacznej mierze zdeterminowane przez przyjazdy do Polski obywateli sąsiadujących krajów w celu dokonania zakupów. Wykorzystując multifunkcjonalny model funkcji handlu detalicznego oraz usługową i funkcjonalną teorię handlu, wskazano, że do podstawowych funkcji pełnionych przez handel detaliczny w obszarach przygranicznych należą działania o charakterze ekonomicznym. Bardzo ważne znaczenie mają także funkcje społeczne handlu, w tym funkcja integratora życia społeczności transgranicznych, której efektem jest niwelowanie różnic kulturowych oraz tworzenie atmosfery współpracy w zróżnicowanych kulturowo obszarach. Istotne dla obszarów przygranicznych są funkcje rozwoju lokalnego, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności miast przygranicznych, powstania nowych miejsc pracy i poprawy warunków i poziomu życia mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The functioning of retail trade in the borderland areas of Poland in the 1990s and in the first decade of the 21st century was largely determined by shopping done in Poland by citizens of the neighbouring countries. Using the multifunctional model of the functions of retail trade and the service and functional trade theories, the author pointed out that the basic functions of retail trade in borderland areas are activities of economic character. Social functions of trade are also of high importance, e.g. the function of an integrator of social life, whose aim is to equalise culture differences, and create the atmosphere of cooperation in diversified territories. The functions of local development are very important in borderland areas, because they contribute to greater competitiveness of border towns, to the creation of new jobs, and to improvement in the living conditions and in the standard of living of the inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzesiuk A., 2010. Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  2. Powęska H., 2008a. Cross-border shopping in Poland in the early 21st century, Acta Sci. Pol. - Oeconomia 7 (2).
  3. Powęska H., 2008b. The character and conditions for development of cross-border shopping in Poland in the period of transformation, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 11, Issue 4, Topic: Economics, Available Online: http://www.ejpau.media, pl/volumel l/issue4/abs-09.html
  4. Powęska H., 2002. Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. Geopolitical Studies, vol. 9, IGiPZ PAN, Warszawa.
  5. Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą, GUS, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, Central Statistical Office 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
  6. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2009 r., 2010, Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office in Warsaw, Statistical Office in Rzeszów.
  7. Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu