BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Viaggi Davide (University of Bologna, Italy)
Tytuł
Approaches to Research in Support to Agricultural Policy : the Experience of the CAP-IRE Project
Badanie wsparcia polityki rolnej : doświadczenia z realizacji projektu CAP-IRE
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 2, s. 83-94, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Projekty Wspólnych Wdrożeń, Metody badawcze
Common Agricultural Policy (CAP), Joint Implementation, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wspólna polityka rolna jest jedną z głównych polityk UE i dominującą pozycją we wspólnotowym budżecie. Z powodu swojego znaczenia jak też zachodzących zmian jest ona od pewnego czasu obszarem zainteresowań licznych badań ekonomicznych. Głównym celem opracowania jest prezentacja wybranych wyników projektu CAP-IRE w zakresie perspektyw wspólnej polityki rolnej. Po przedstawieniu aktualnych trendów i możliwych kierunków rozwoju wspólnej polityki rolnej zaprezentowano strukturę, metody i organizację projektu CAP-IRE. Wybrane wyniki zostały przedstawione przez odniesienie się do dwóch najistotniejszych kwestii, tj. obecnie istniejących mechanizmów i możliwych do wdrożenia innowacji. Opracowanie kończy się dyskusją nad silnymi i słabymi stronami zastosowanego podejścia i identyfikacją głównych potrzeb badawczych na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

The Common Agricultural Policy is the main agricultural policy in Europe and one the main chapters of the European Union's budget. It has been subject of several studies, also due to its continuous reform process. The objective of the paper is to present and discuss the approach of the project CAP-IRE and to derive insights from such experience in view of the present perspectives for agricultural policy. After outlining the present trends and perspectives in the CAP and reviewing the main methods used in the literature to provide policy support, it turns to an illustration of the contents of the project CAP-IRE, its methods and organization. Some selected results of the project are illustrated, by considering two overarching issues, i.e. the exit mechanisms and farm-household innovativeness. The paper closes with a discussion of the strengths and weaknesses of the approach and an account of the main research needs identified for the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., 1991. The theory of planned behavior. Organisation Behavior and Human Decision Processes 50, 179-211.
 2. Bartolini F., Viaggi D., Floridi M., 2010. Assessment of present, trends, mechanism and impact of the CAP on structural change and innovation. CAP-IRE Deliverable n.4.2.
 3. Bougherara D., Latruffe L., 2010. Potential impact of the EU 2003 CAP reform on land idling decisions of French landowners: Results from a survey of intentions. Land Use Policy, 7 (4), 1153-1159.
 4. Cristoiu A., Sammeth F., Gomez Y., Paloma S., 2009. Prospective scenarios, CAP-IRE Deliverable no. 8.1.
 5. European Commission, 2006. SEC(2006) 1772 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Employment in rural areas: closing the jobs gap {COM(2006) 857 final}, Brussels.
 6. European Commission, 2008. Health check (guide), Brussels.
 7. Eurostat, 2007. Agriculture. Main statistics 2005-2006, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 8. Fishbein M., Ajzen I., 1975. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley, Reading, MA.
 9. Fujii S., Gârling T., 2003. Application of attitude theory for improved predictive accuracy of stated preference methods in travel demand analysis. Transportation Research Part A 37, 389-402.
 10. Gohin A., 2006. Assessing CAP Reform: Sensitivity of Modelling Decoupled Policies. Journal of Agricultural Economics, 57 (3), 415-440.
 11. Janssen S., van Ittersum M.K., 2007. Assessing farm innovations and responses to policies: A review of bio-economic farm models. Agricultural Systems, 94; 622-636.
 12. Majewski E., Sulewski P., Raggi M., Viaggi D., 2011. Differences in Possible Reactions of EUFarmers from Selected European Regions to CAP Change. Acta Scientiarum Polo-norum seria Oeconomia, 10 (1) 2011.
 13. Mishra A.K., Raggi M., Viaggi D., 2010. Determinants of farm exit: a comparison between Europe and the United States. Proceeding of 114th EAAE Seminar: "Structural Change in Agriculture". 114th EAAE Seminar: Structural Change in Agriculture. Berlino. 15-16 Aprile 2010(1-26).
 14. Raggi M, Sardonini L., Bartolini F., Viaggi D., Polman L.N., Roberts D., Manos B., Majewski E., Sulewski P., Berbel J., Nikolov D., Latruffe L., Piorr A., Giannoccaro G., Bournaris T., Lange A., 2010. Survey description. CAP-IRE Deliverable n.D2.13-23.
 15. Viaggi D., Raggi M., Gomez y Paloma S., 2011. Understanding the determinants of investment reactions to decoupling of the Common Agricultural Policy, Land Use Policy, 28, 495-505.
 16. Viaggi D., Raggi M., Sardonini L., 2010. Integrated analysis, CAP-IRE Deliverable n.D3.2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu