BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lopes Miguel Ek (ISCTE Business School- University Institute of Lisbon, Portugal), Campos Ramalho Nelson (ISCTE Business School- University Institute of Lisbon, Portugal)
Tytuł
The Bright Side of the Dark Side : Covert Politics as an Alternative to the Negative Impacts of Coercive Change
Jasna strona ciemnej strony : potajemna polityka jako alternatywa dla negatywnych skutków przymusowej zmiany
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 6, s. 67-82, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Polityka, Planowanie strategiczne, Kadra kierownicza
Family-owned business, Politics, Strategic planning, Managerial staff
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza praca bada praktyków jako indywidualnych aktorów, skupiając się na opisie dyrektora generalnego. Opierając się na dwutygodniowym epizodzie manewrów związanych z polityką, pokazujemy, w jaki sposób umiejętne planowanie strategii przez dyrektora generalnego stoi u podstaw istotnej zmiany organizacyjnej. Artykuł ma w szczególności trzy cele. Po pierwsze, ma on dostarczyć wnioski dla praktyków i akademików dotyczące tego, jak menedżerowie w sposób nieujawniony celowo dążą do wywierania wpływu na kontekst organizacyjny. Po drugie, artykuł ma zilustrować, w jaki sposób pojedyncze studia przypadku w skali mikro pozwalają zrozumieć zdarzenia, które w innym wypadku byłyby nieuchwytne. Trzecim i najważniejszym celem jest zastosowanie koncepcji polityki organizacyjnej do scharakteryzowania utajnionych działań menedżerskich wynikających z prowadzonej polityki w realizacji przemyślanej strategii. Uwagę zwrócono przede wszystkim na to, w jaki sposób cechy kontekstu odnoszą się do działań wynikających z polityki. Zbadano, w jaki sposób kontekst ogranicza, a zarazem umożliwia politykę, a także jak ułatwia stosowanie i utrzymanie ukrytych motywów. (abstrakt oryginalny)

This study examines practitioners as individual actors by focusing on a general manager's individual account. With a two-week episode of political maneuvering as a starting point, the case shows how skilful strategizing on the part of the general manager is at the origin of significant organizational change. Specifically, the paper has three purposes. First, to offer insights to practitioners and scholars regarding how powerful managers purposefully seek to influence organizational context in a non-disclosed fashion. Second, to illustrate how single case microstudies open a route to understanding events that would otherwise be unattainable. The third, and most important, is to apply organizational politics concepts to characterize managerial covert political action in the implementation of a deliberate strategy. Specifically, emphasis is put on how contextual characteristics relate to political action. How they constrain and enable politics, and facilitate the use and maintenance of concealed motives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balogun, J., Huff, A.S., and Johnson, P. (2003), "Three Responses to the Methodological Challenges of Studying Strategizing", Journal of Management Studies, 40, 197-224.
 2. Barnard, C. (1938), The Functions of the Executive, Cambridge, Harvard University Press - 30th Anniversary Edition.
 3. Baum, J.A. (1989), "Organizational Politics against Organizational Culture: A Psychoanalytic Perspective", Human Resource Management, 28, 191-206.
 4. Bower, J.L. (1970), Managing the Resource Allocation Process, Boston, Harvard Business School Press.
 5. Burgelman, R.A. (1983), "A Model of the Interaction of Strategic Behavior, Corporate Context, and the Concept of Strategy", Academy of Management Review, 8, 61-70.
 6. Dunphy, D.C. and Stace, D.A. (1988), "Transformational and Coercive Strategies for Planned Organizational Change: Beyond the O.D. Model", Organization Studies, 9, 317-334.
 7. Drory, A. and Romm, T. (1990), "The Definition of Organizational Politics: A Review", Human Relations, 43, 11, 1133-1154.
 8. Eisenhardt, K. (1989), "Building Theories from Case Study Research", Academy of Management Review, 14, 532-550.
 9. Eisenhardt, K. and Graebner, M.E. (2007), "Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges", Academy of Management Journal, 50, 25-32.
 10. Feltham, T.S., Feltham, G., and Barnett, J.J. (2005), "The Dependence of Family Business on a Single Decision-Maker", Journal of Small Business Management, 43, 1-15.
 11. Floyd, S.W. and Lane, P. (2000), "Strategizing throughout the Organization: Management Role Conflict in Strategic Renewal", Academy of Management Review, 25, 154-177.
 12. Ghoshal, S. and Bartlett, C.A. (1994), "Linking Organizational Context and Managerial Action: The Dimensions of Quality of Management", Strategic Management Journal, 15, 91-112.
 13. Hansen, G.S. and Wernerfelt, B. (1989), "Determinants of Firm Performance: The Relative Importance of Economic and Organizational Factors", Strategic Management Journal, 10, 399-411.
 14. Hrebiniak, L.G. (2006), "Obstacles to Effective Strategy Implementation", Organizational Dynamics, 35, 12-31.
 15. Jarzabkowski, P. (2008), "Shaping Strategy as a Structuration Process", Academy of Management Journal, 51, 621-650.
 16. Johnson, G., Melin, L. and Whittington, R. (2003), "Guest Editors' Introduction: Micro Strategy and Strategizing: Towards an Activity Based View", Journal of Management Studies, 40, 3-22.
 17. Katz, N., Lazer, D., Arrow, H., and Contractor, N. (2004), "Network Theory and Small Groups", Small Group Research, 35, 307-332.
 18. Langley, A. (1999), "Strategies for Theorizing from Process Data", Academy of Management Review, 24, 691-710.
 19. Miller, S., Wilson, D., and Hickson, D. (2004), "Beyond Planning Strategies for Successfully Implementing Strategic Decisions", Long Range Planning, 37, 201-218.
 20. Mintzberg, H. (1985), "The Organization as a Political Arena", Journal of Management Studies, 22, 134-154.
 21. Nutt, P.C. (1999), "Surprising But True: Half the Decisions in Organizations Fail", Academy of Management Executive, 13, 75-90.
 22. Pfeffer, J. (1981), Power in Organizations, Harper Business.
 23. Pettigrew, A.M. (1979), "On Studying Organizational Cultures", Administrative Science Quarterly, 24, 570-581.
 24. Reichers, A.E. and Schneider, B. (1990), "Climate and Culture: An Evolution of Constructs", in Schneider B. (Editor) Organizational Climate and Culture, Jossey-Bass, San Francisco.
 25. Schein, E.H. (1983), "Organizational Culture", Organizational Dynamics, 12, 13-28.
 26. Scott, W.R. (2008), Institutions and Organizations: Ideas and Interests, 3rd edition, Thousand Oaks, California, Sage Publications, Inc.
 27. Whittington, R. (2003), "The Work of Strategizing and Organizing: for a Practice Perspective", Strategic Organization, 1, 117-125.
 28. Yin, R.K. (2003), Case Study Research - Design and Methods, 3rd edition, Thousand Oaks, California, Sage Publications, Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu