BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławińska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
Innovation in Retailing as a Determinant of Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 184, s. 31-45, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Innowacje, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność handlowa
Retail trade, Innovations, Enterprise competitiveness, Trade competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kluczowe kwestie dotyczące innowacji w handlu detalicznym z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej. Wyjaśniono istotę oraz proces zarządzania innowacjami, a także wskazano na rodzaje innowacji w handlu detalicznym. Rosnąca konkurencja w sektorze handlu powoduje, że przedsiębiorstwa handlowe weryfikują swoje strategie i dokonują zmian o charakterze innowacji. Mogą być one rozwiązaniami cząstkowymi w zakresie wybranych obszarów działalności bądź rozwiązaniami całościowymi, związanymi z radykalną zmianą modelu biznesu. Innowacje w handlu detalicznym wiążą się najczęściej ze zmianą zakresu działalności gospodarczej, tworzeniem nowych typów jednostek handlowych, łączeniem różnych form sprzedaży oraz wprowadzaniem marek własnych. (abstrakt oryginalny)

This paper outlines the key issues concerning innovation in retailing from the point of view of building a competitive advantage. It explains the nature and process of innovation management and presents the types of innovation in retailing. Mounting competition forces commercial enterprises to review their strategies and implement changes that involve either partial solutions regarding the selected areas of their operations or holistic solutions resulting in a radical business change. Innovation in retailing is most often related to modifying the scope of business activity, the emergence of new types of commercial entities, combining various sales forms, as well as the introduction of own labels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Bieniok, H., 2007, Innowacyjność jako kluczowy warunek kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynku, w: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 3. Bogdanienko, J., Haffer, M., Popławski, W., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń.
 4. Chwałek, J., 1992, Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Domański, T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Domański, T., Bryła, P., 2010, Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 7. Drucker, P., Praktyka zarządzania, 1992, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa.
 8. Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M., 2010, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 9. Frank, A., Marschner, H.F., 1998, Aspekte eines integrierten Innovationsmanagements fur Handelsunternehmen, w: Trommsdorff V. (Hrsg.), Handelsforschung 1998/99 Innovation im Handel, Gabler, Wiesbaden.
 10. Griffin, R.W., 2006, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Jasiński, A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 12. Kay, J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 13. Kotler, Ph., 2004, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 14. Mayer, A., Fend, L. 1998, Tiefgreifende Veranderungsprozesse in Handelsunternehmen, w: Trommsdorff, V. (Hrsg), Handelforschung 1998/99 Innovation im Handel, Gabler, Wiesbaden.
 15. Pomykalski, A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 16. Simon, H., 1999, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Sławińska, M. (red.), 2008. Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Sławińska, M. (red.), 2010, Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T., 2001, Globalizacja. Strategie i zarządzanie, Felberg SJA, Wiley, Warszawa.
 20. Śmigielska, G., 2007, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 21. Urbanowska-Sojkin, E., 2004, Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P. (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstw, ZN Nr 43, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 22. Wrzosek, W., 1997, Marketing w procesach konkurencji, Marketing i Rynek, nr 10.
 23. Zarabiaj na zrównoważonym rozwoju, 2008, Z A. Warbachem rozmawia A. Łokaj, Harvard Business Review Polska, kwiecień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu