BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Brain drain czy brain gain : kilka uwag dotyczących skutków gospodarczych emigracji osób wykwalifikowanych
Brain Drain or Brain Gain : Some Observations on the Results of Economic Emigration of Qualified Individuals
Źródło
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 3, s. 7-26, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy wykwalifikowani, Emigracja zarobkowa, Drenaż mózgów
Qualified workers, Economic emigration, Brain exchange
Uwagi
summ.
Abstrakt
Migracja osób wysoko wykwalifikowanych, proces powszechnie określany w literaturze ekonomicznej jako drenaż mózgów zdobywa coraz więcej zainteresowania wśród badaczy. Dzięki temu zainteresowaniu zaczęto przypisywać mu oprócz negatywnych konsekwencji również pozytywnie przynoszące krajom emigracji wymierne korzyści. Okazało się również, że migracje te nie mają jednokierunkowego charakteru. Omówiono mobilność wykwalifikowanych kadr w ujęciu ilościowym. Przedstawiono także klasyfikację migracji tych osób oraz ewolucję definicji pojęcia drenaż mózgu i nowe wyzwania badawcze, które to za sobą pociąga.

The migration of highly qualified individuals, a process commonly referred to in economics literature as brain drain, is garnering ever more interest among researchers. The process is currently gathering strength thanks to mechanisms introduced by more developed countries, which have introduced immigration policies to promote qualified individuals. However, the character, directions and dynamics of the process have all changed. No longer is migration occurring exclusively from developing to developed countries, and hence consolidating the divisions between the wealthy north and the poor south, and reflecting the global inequality in the new world order. Qualified individuals now more frequently migrate for seasonal and cyclical work, and the direction of migration patterns is not necessarily always to the most developed countries. The need therefore has arisen to redefine the process, both in terms of what it is called as well as the possible economic implications. The aim of the article is to present the scale of migration patterns of qualified individuals today, the controversy surrounding research terminology, and an abbreviated presentation of the modern debate on the economic effects of migration of such individuals for the sending country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Lee J.W. [2000], International data on Educational Attainment: updates and implications, NBER Working Paper n 7911 (http://www2.cid.harvard.edu/ciddata/).
 2. Beine M., Docquier F., Rapoport H. [2001], Brain Drain and Economic Growth: Theory and Evidence, "Journal of Development Economics", Vol. 64.
 3. Bhagwati J., Rodriguez C. [1975], Welfare-Theoretical Analysis of the Brain Drain, "Journal of Development Economics", Vol. 2.
 4. Bhargara A., Docquier F. [2006], The Medical Brain Drain. A New Panel Dataset on Physicians Emigration Rates (1991-2004), World Bank, September 2006.
 5. Brzozowski J. [2010], Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Brzozowski J. [2008], Brain Waste, Educational Investments and Growth in Transitional Countries [w:] On Some Migration and Development Issues, red. J. Novosak, University of Ostrava.
 7. Carrington W.J., Detriagiache E. [1998], How Big Is the Brain Drain? IMF Working Paper/98/102.
 8. Castles S., Miller M. [2003], The Age of Migration, Palgrave Macmillan, New York.
 9. Cohen D., Soto M. [2001], Growth and Human Capital: good data, good results, OECD Development Centre WP n. 179 (http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/2669521.xls).
 10. Commander S., Kangasniemi M., Winters A.L. [2002], The Brain Drain: Curse or Boon? A Survey of the Literature, praca przygotowana na CEPR/NBER/SNS International Seminar on International Trade, Stockholm, 24-25 May.
 11. Docquier F. [2006], Brain Drain and Inequality Across Nations, IZA DP, No. 2440.
 12. Docquier F., Marfouk A. [2005], International Migration by Educational Attainment -Release 1.1, poprawiona wersja pracy (Release 1.0) opublikowanej jako World Bank Policy Research Working Paper, n. 3382 w sierpniu 2004.
 13. Docquier F., Rapoport H. [2007], Skilled Migration: the Perspective of Developing Countries, IZA DP, No. 2873.
 14. Dumont J.C., Lemaître G. [2005], Counting Immigrants and Expatriates in OECD Countries: a New Perspective, OECD SEM Working Papers, No. 25.
 15. Faini R. [2002], Migration, Remittances and Growth, Working Paper, Brescia.
 16. Faria J.R. [1998], The Sephardim Diaspora: A Model of Forced Migration and Confiscation, Working Paper, University of Kent, Canterbury.
 17. Florida R. [2005], The Flight of the Creative Class, HarperCollins Publishers, New York.
 18. Giannoccolo P. [2006], The Brain Drain. A Survey of Literature, Working Paper, No. 526, Dipartimento di Scienze Economiche di Bologna.
 19. Grubel H., Scott A. [1966], The International Flow of Human Capital, "American Economic Review", Vol. 56, No. 1/2.
 20. Haque N.V., Kim S.J. [1995], Human Capital Flight Impact of Migration on Income and Growth, "IMF Staff Papers", Vol. 42, No. 3.
 21. Kangasniemi M., Winters A., Commander S. [2004], Is the Medical Brain Drain Beneficial? Evidence from Overseas Doctors in the UK, CEP Working Paper, London School of Economics and Political Science.
 22. Kaczmarczyk P., Okólski M. [2005], Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa.
 23. Lucas R.E. [1988], On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", Vol. 22, No. 1.
 24. Mahroum S. [2000], Highly Skilled Globetrotters: Mapping the International Migration of Human Capital, "R&D Management", Vol. 30, No. 1.
 25. Mankiw G., Romer D., Weil D. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 107, No. 2.
 26. Mattoo A., Neagu I., Özden C. [2005], Brain Waste? Educated Immigrants in the U.S. Labor Market, WBPR Working Paper 3581.
 27. Miyagiwa K. [1991], Scale Economics in Education and the Brain Drain Problem, "International Economic Review", No. 3/99.
 28. Portes A., Haller W.J., Guarnizo L.E. [2002], Transnational Entrepreneurs: an Alternative Form of Immigrant Economic Adaptation, "American Sociological Review", Vol. 67, No. 2.
 29. Romer P. [1986], Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", Vol. 94, No. 5.
 30. Romer P. [1990], Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5.
 31. Stark O., Fan S. [2007], Losses and Gains to Developing Countries from the Migration of Educated Workers: an Overview of Recent Research, and New Reflections, CMR Working Papers, No. 20/78.
 32. Stark O., Helmenstein C., Prskawetz A. [1997], A Brain Gain with a Brain Drain, "Economic Letters", Vol. 55.
 33. Vidal J.P. [1998], The Effect of Emigration on Human Capital Formation, "Journal of Population Economics" Vol. 11.
 34. Walaszek A. [2007], Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6323
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu