BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borusiak Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Innowacyjne formaty handlu detalicznego
Innovative Retail Formats
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 184, s. 111-124, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Innowacje w handlu, Innowacje w sprzedaży, Formy sprzedaży
Retail trade, Innovations in trade, Innovations in sales, Forms of sales
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor handlu detalicznego staje się coraz bardziej innowacyjny. Dzieje się tak nie tylko za sprawą sklepów internetowych, ale także nowych rozwiązań stosowanych przez operatorów prowadzących sklepy stacjonarne. Celem artykułu było określenie przesłanek wprowadzania innowacyjnych formatów przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego oraz charakterystyka dwóch nowych formatów: pop-up store oraz concept store. W artykule przedstawiono także cechy produktu przedsiębiorstwa handlu detalicznego, czyli formatu punktu sprzedaży, zwracając szczególną uwagę na potencjalną liczbę wariantów, stanowiącą szczególną przesłankę powstawania nowych formatów handlu. Przedstawione w tekście formaty: pop-up store i concept store odwołują się do zupełnie innej charakterystyki zakupów niż ma to miejsce w przypadku handlu elektronicznego: działania impulsowego, opierającego się na wielu doznaniach zmysłowych (wzrokowych, zapachowych, smakowych, słuchowych). Teatralizacja aranżacji, stworzenie formy atrakcyjnego spędzenia czasu, możliwość bezpośredniego kontaktu z towarem, ale także z innym człowiekiem ma swoją wartość i potencjalnie stanowi szczególny wyróżnik stacjonarnych form sprzedaży, szczególnie tych innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Retail companies are becoming more and more innovative. It is not only the result of e-commerce, but also of new solutions applied by the traditional shops' operators. The aim of the article was to define the premises for the innovative formats introduction and to present two new formats: pop-up store and concept store. They are based on the traditional, stationary model of business in retailing and they realize a completely different concept as compared with e-commerce. Core elements of these innovative formats are sensual experiences based on a very unique merchandise which often causes impulse buying. The new formats are designed to be a good way of spending free time and meeting people. This is their potential source of competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes, L., Lea-Greenwood, G., 2006, Fast Fashioning the Supply Chain: Shaping the Research Agenda, Journal of Fashion Marketing and Management, vol. 10, no. 3.
 2. Bauman, Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 3. Berman, B., Evans, J.R., 1992, Retail Management. A Strategic Approach, Macmillan Publishing Company.
 4. Bodamer, D., 2010, Are You Experiential?, Retail Traffic, July/August (www.retailtrafficmag.com).
 5. Borusiak, B., 2008, Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Brown, S., 1991, Variations on a Marketing Enigma: The Wheel of Retailing Theory, Journal of Marketing Management, vol. 7.
 7. Brown, S., 1999, The Wheel of Retailing: Past and Future, Journal of Retailing, vol. 66, no. 2.
 8. Chwałek, J., 1993, Nowoczesny sklep, WSiP, Warszawa.
 9. Clifford, S., 2008, Hanging Out at a Mall for the Holidays, The New York Times, 30.10.2008 (www.nytimes.com).
 10. Cyfert, S., Krzakiewicz, K., 2009, Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań.
 11. Doyle, S.A., Moore, C.M., Morgan, L., 2006, Supplier Management in Fast Moving Fashion Retailing, Journal of Fashion Marketing and Management, vol. 10, no. 3.
 12. Gregory, S., 2009, Why Pop-up Shops Are Hot, Time, 6.11.2009 (www.time.com).
 13. Izraeli, D., 1973, The Three Wheels of Retailing: a Theoretical Note, European Journal of Marketing, vol. 7, no. 1.
 14. Kody kreskowe: rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania, 2000, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 15. Kopaliński, W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, www.slownikionline/kopalinski [dostęp: 21.02.2011].
 16. Mihm, B., 2010, Fast Fashion in a Flat Word: Global Sourcing Strategies, International Business & Economics Research Joumal, vol. 9, no. 6.
 17. Mruk, H. (red.), 2008, Marketing - zagadnienia współczesne, Forum Naukowe, Poznań.
 18. Noga, A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 19. Nowacki, R., Staniewski, M.W. (red.), 2010, Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 20. Prahalad C.K., Hamel G., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 21. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2005, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 22. Reynolds, J., Hristov, L., 2009, Are there Barriers to Innovation in Retailing?, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, vol. 19, no. 4.
 23. Sławińska M. (red.), 2010, Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 24. Szulce, H., 1998, Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu