BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomski Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dynamika procesów koncentracji w sektor w Polsce
Dynamics of the Processes of Concentration in the Retailing Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 184, s. 138-155, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Koncentracja handlu, Handel detaliczny, Handel, Sieci handlowe, Supermarkety, Sklepy dyskontowe
Concentration of trade, Retail trade, Trade, Chain stores, Supermarkets, Discount trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przybliżono dane statystyczne ilustrujące rozwój handlu w Polsce w latach 1990-2009. Interpretacji poddano zmiany w zakresie liczby i struktury sklepów oraz problematykę ekspansji zagranicznych wielkopowierzchniowych sieci handlowych. W handlu artykułami spożywczymi zachodzą także przemiany jakościowe polegające na wdrażaniu innowacji i nowoczesnych metod zarządzania placówkami handlowymi. Ważnym sposobem osiągania przewagi nad konkurentami jest integracja i koncentracja sprzedawców. Można dzięki temu osiągać korzyści skali i stosować strategię niskich cen. Należy oczekiwać, że w przyszłości tempo procesów koncentracji zmniejszy się. Jest to efektem ekspansji sieci sklepów, takich jak supermarkety, hipermarkety i sklepy dyskontowe, która dokonała się w minionych dziesięciu latach. (abstrakt oryginalny)

In the elaboration statistical data were quoted as pertaining to development of commerce in Poland in the years 1990-2009. Interpretation concerns changes in the number and structure of shops and expansion of foreign large format commercial chains. In the food trade qualitative changes are also taking place, in the form of implementing innovations and modern methods of managing the stores. An important manner of dominating the competitors is co-operation and concentration of retail sellers. For that reason it is possible to gain the advantages of scale and implement the low-price policy. The pace of concentration process is expected to slow down as a result of the recent ten year expansion of shop chains, supermarkets and shopping malls. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boruc, R., 2010, Handel lokomotywą gospodarki, Poradnik Handlowca, nr 1.
 2. Ciechomski, W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Dietl, J., 1991, Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, PWE, Warszawa.
 4. Hallier, B., 2010, Handel jako czynnik wpływający na rozwój techniczny oraz globalizację, Poradnik Handlowca, nr 5.
 5. Kłosiewicz, U., 1993, Procesy koncentracji i integracji w handlu artykułami żywnościowym, Handel Wewnętrzny, nr 6.
 6. Kłosiewicz-Górecka, U., 2010ba, W kierunku nowoczesnych modeli biznesu, Poradnik Handlowca, nr 10.
 7. Kłosiewicz-Górecka U., 2010b, Zmiany w handlu detalicznym w latach 1989-2009, Poradnik Handlowca, nr 2.
 8. Konsolidacja w handlu nie nabrała rozpędu, 2010, Poradnik Handlowca, nr 5.
 9. Kucharska, B., Twardzik, M., 2007, Koncentracja i integracja w handlu, Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 10. Lewandowski, M., 1998, Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Lichtarski, J. (red.), 1992, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 12. Maleszyk, E., 2000, Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako element koncentracji handlu, w: Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 1999, IRWIK, Warszawa.
 13. Maleszyk, E., 2010, Zmiany konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw handlowych w okresie transformacji gospodarczej, Handel Wewnętrzny, nr 2.
 14. Muszyńska, W., 2004, Koncentracja rynkowa przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce, w: Styś, A. (red.), Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1046, Wrocław.
 15. Nowacki, R., 2007, Koncepcja działań marketingowych przedsiębiorstw zagranicznych na rynku polskim, Handel Wewnętrzny, nr 1.
 16. Roczniki Statystyczne GUS, dane GfK Polonia, Detal Dzisiaj Network, www.retailnet.pl.
 17. Sławińska, M., 2009, Uwarunkowania i kierunki rozwoju handlu w Polsce, w: Kłosiewicz-Górecka, U. (red.), Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce, IBRKiK, Warszawa.
 18. Słomińska, B., 2008, Kierunki ewolucji kanałów dystrybucji artykułów konsumpcyjnych w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 6.
 19. Strużycki, M. (red.), 2000, Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, IRWiK, Warszawa.
 20. Szymula, M., 2010, Przyszłość mniejszych formatów w Polsce jednak niezagrożona, Poradnik Handlowca, nr 4.
 21. Urbanowska-Sojkin, E., 2001, Obrót gospodarczy, Organizacja i technika, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu