BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze środków PROW 2007-2013
Supporting Rural Entrepreneurship by RDP 2007-2013
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 5-15, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Przedsiębiorczość, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozwój obszarów wiejskich
Research results, Entrepreneurship, Rural Development Programme, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie realizacji działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim. Wykorzystano informacje udostępnione przez oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W woj. warmińsko-mazurskim największą inicjatywą w zakresie rozwoju mikroprzedsiębiorczości charakteryzowali się mieszkańcy powiatów położonych w centralnej części regionu. Planowane przez wnioskodawców koszty projektów były zróżnicowane. Dominowały (27,81%) wnioski, w których łączny koszt planowej inwestycji szacowano w przedziale 200 000-299 999 zł. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show implementation of the measure 'Creating and development of microenterprises' in Warmia and Mazury province. Information for the study was provided by regional branch of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. In Warmia and Mazury province the largest initiative in development of micro-enterprises is characteristic for the inhabitants of districts located in central part of the region. Project costs, planned in the applications, show wide variations, with domination (27.81%) of the applications in which the total estimated cost of planned investments stays in the range of 200 000-299 999 PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. 2004. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, pod red. K. Jaremczuka, PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 137-154.
 2. Dominiak P. 2005. Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 3. Goszka W. 2008. Warunki tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich, [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Praca zb. pod red. K. Krzyżanowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 67-74.
 4. Grzybek M. 2003. Destymulanty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie w województwie podkarpackim, [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pod red. A. Czudca, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, T. 2, 175-182.
 5. Informacja o liczbie złożonych wniosków o pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 (dane na dzień 31.12.2009) http://www.anmr. gov.p1/pliki/67/0/1/290110_Tworzenie_7-13 .pdf
 6. Kisiel R., Białobrzeska R. 2003. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 26-33.
 7. Kosiedowski W., Piotrowska-Trybull M. 2003. Konkurencyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 230-242.
 8. Łuszczki M. 2003. Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pod. red. A. Czudca, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, T. 2, 336-348.
 9. Marks-Bielska R., Krzywiec R. 2009. Uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przemiany w polskiej gospodarce w okresie transformacji systemowej (1980-2007), pod red. R. Kisiela i R. Marks-Bielskiej. Wyd. MaltArtGraf- Jezierski, Olsztyn, 105-130.
 10. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A. 2003. Kierunki i mechanizmy działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problemy ekonomiczne, pod red. E. Niedzielskiego, UWM w Olsztynie, 125-135.
 11. Organiściak-Krzykowska A., Marks R. 2002. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec problemów rynku pracy, [w:] Wybrane problemy małych i średnich firm. Zeszyt Naukowy Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa, nr 1, 117-127.
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 13. Rozporządzenie nr 70/2001/WE z dn. 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (WE L 10 z 13.01.2001, z późn. zm.).
 14. Soboń J., Rogozińska-Mitrut J. 2003. Wspomaganie małych i średnich firm jako priorytetowy element strategii rozwoju lokalnego, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 243-254.
 15. Zuzek D.G. 2006. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich, pod. red. A.M. Rak. Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, 110-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu