BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasiak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zachowania inwestorów w warunkach globalnego kryzysu finansowego
The Investors' Behavior in the Condition of Global Financial Crisis
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 17-28, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Finanse behawioralne, Inwestor giełdowy
Financial crisis, Behavioural finance, Stock exchange investor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono psychologiczny portret uczestników rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich zachowania i sposobu myślenia w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Wykazano, że panika i gwałtowny wzrost awersji do ryzyka wśród inwestorów miały istotny wpływ na skalę i zasięg globalnego kryzysu finansowego XXI wieku. W pracy zaprezentowano również behawioralne aspekty inwestycji oraz pokazano, że emocje, takie jak strach, panika, euforia, mają duży wpływ na decyzje inwestycyjne graczy rynkowych. W artykule przeprowadzono rozważania na temat nieracjonalnych zachowań grup inwestorów oraz tzw. zjawiska "samospełniających się oczekiwań". (abstrakt oryginalny)

This article presents the psychological portrait of investors with particular consideration of the investors' behavior and their way of thinking in the condition of global financial crisis. It is shown that the panic and the violent rise in investors' risk aversion had an essential impact on the scale and range of the financial crisis of 21st century. The author explains also the behavioral aspects of investments and presents that such emotions like fear, panic, euphoria have a tremendous impact on the investor's decision-making process. In this paper the analysis of the investors' irrational behavior and the phenomenon of so called "self-fulfilling prophecy" has been carried out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Avgouleas E., 2009. The Global Credit Crisis, Behavioural Finance, and Financial Regulation, in Research of a New Orthodoxy. Journal of Corporate Law Studies, No 9, 6.
 2. Bielecki J., 2002. Psychologia nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 84.
 3. Bradwejn J., 1993. Neurobiological investigations into the role of cholecystokinin in panic disorder, Journal of Psychiatry and Neuroscience, 18, 178-188.
 4. Cieślak A.,2003. Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. Narodowy Bank Polski, Warszawa, 24.
 5. Colander D., Follmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux T., Sloth B., 2009. The Financial Crisis and the Systemie Failure of Academic Economics. Kiel Working Paper, No 1489, 5-6.
 6. Fisher K.., Statman M., 2002. Blowing Bubbles. The Journal of Psychology and Financial Markets, vol. 3, No 1, 56.
 7. Gerrig R., Zimbardo P., 2006. Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 71.
 8. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, 1997. Media Rodzina of Poznań, Poznań, 33-37.
 9. Gollwitzer P., Kinney R., 1989. Effects of deliberative and implemental mind-sets on illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, No 56, 531-542.
 10. Greenspan A., 2008. Era zawirowań. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa, 242.
 11. Le Bon G., 1986. Psychologia tłumu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 49. Myers D., 2003. Psychologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 509.
 12. Niederman D., 2000. Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji... Profile psychologiczne inwestorów giełdowych. WIG Press, Warszawa, 116-118.
 13. Plummer T, 1995. Psychologia rynków finansowych: u źródeł analizy technicznej. WIG Press, Warszawa, 15.
 14. Pring M., 1999. Psychologia inwestowania. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 37.
 15. Sloyer M., 2008. Tolkin R., The VIX as a Fix: Equity volatility as a lifelong investment enhancer. Duke University, North Carolina, 5.
 16. Soros G., 2008. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza. Nowy paradygmat rynków finansowych. MT Biznes, Warszawa, 7.
 17. Stevens L., 2002. Essentials technical analysis. Tools and techniques to spot market trends. John Wiley & Sons, Inc., New York, 7-8.
 18. Strelau J., 2003. Psychologia. Psychologia ogólna (tom 2). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 321.
 19. Terelak J., 2001. Psychologia stresu. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 54-55.
 20. Tyszka T, 1997. Psychologia zachowań ekonomicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 96.
 21. Wojcieszke B., 2002. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 376.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu