BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Doradztwo rolnicze i jego rola w rozwoju działalności agroturystycznej
Agricultural Advisory and its Role in Agritourism Activity Development
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 41-47, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo, Rozwój lokalny, Agroturystyka, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Consultancy, Local development, Agrotourism, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest jednym z kierunków zadań ośrodków doradczych, które stymulują rozwój rolnictwa w gminach przez wskazywanie lokalnie występujących problemów oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Doradcy rolniczy wykorzystują znane im metody oświatowo-doradcze: szkolenia, demonstracje, wystawy, prezentacje zachęcając rolników do podejmowania działalności agroturystycznej. Rozwój tej formy turystyki zależy w dużej mierze od zaangażowania władz samorządowych, instytucji i organizacji działających na tym obszarze. Celem badań było określenie roli, jaką pełnią instytucje doradcze w rozwoju działalności agroturystycznej, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście ośrodki doradztwa rolniczego potrafią rozbudzić lub wspomóc rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Development of economic activity in rural areas is one of the main tasks of agricultural advisory centers. They stimulate agricultural development by indicating some local problems and helping with solving them. Agricultural advisors organize and lead trainings, demonstrations, expositions, presentations, etc. that encourage farmers to start their own agritourism activity. Development of this form of tourism mainly depends on local authorities and organizations of the region. The main aim of the research was to present the role of agricultural advisory centres in developing agritourism activity. Moreover, the author tried to find answer for the question: may agriculture advisory centers be able to support non-agricultural activity in rural areas? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drygas M., Kania J., 2001. Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 21.
  2. Drzewiecki M., 1995. Agroturystyka. Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.
  3. Kozak M., 2009. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, 9.
  4. Kutkowska B., 2007. Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Sudetach. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2007, Studia i Monografie, 54.
  5. Krzyżanowska K., 2009. Doradztwo rolnicze jako czynnik stymulujący rozwój gospodarstw agroturystycznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Olsztyn, 189-194.
  6. Milewski D., 2005. Regionalne ukierunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DXCII) 518, 135.
  7. Sikorska-Wolak I., 2004. Rozwój lokalny jako wielowymiarowe zjawisko społeczno-gospodarcze, [w:] Turystyka w rozwoju lokalnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 9-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu