BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmura Magdalena (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Ocena wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w opinii rolników z powiatu grudziądzkiego
Evaluation of the European Union Financial Support in Opinions of Farmers from the Poviat of Grudziądz
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 49-59, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Renta strukturalna, Wsparcie finansowe, Rolnictwo, Fundusze unijne
Structural pension, Financial support, Agriculture, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych we wrześniu 2008 roku, dotyczących oceny wsparcia finansowego z UE w województwie kujawsko-pomorskim w opinii badanych rolników współpracujących z biurem powiatowym ARiMR w Grudziądzu. Rolnicy z powiatu grudziądzkiego byli pozytywnie nastawieni do wsparcia finansowego z UE. Jednakże zdecydowana większość badanych rolników użytkujących gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha, czyli głównie osoby młodsze i lepiej wykształcone, dostrzegała więcej korzyści z przystąpienia Polski do UE dla swoich gospodarstw, aniżeli osoby starsze, z wykształceniem podstawowym i będące właścicielami gospodarstw najmniejszych obszarowo, o powierzchni do 5 ha. Duży odsetek badanych rolników deklarował, że niezbędne informacje o programach unijnych czerpali przede wszystkim ze szkoleń zawodowych rolników, organizowanych przez WODR, z oddziałów terenowych ARiMR oraz samorządów gminnych. Największym zainteresowaniem wśród właścicieli gospodarstw największych obszarowo cieszyły się takie programy, jak PROW i SPO, a dopłaty bezpośrednie i renty strukturalne w gronie rolników użytkujących gospodarstwa o mniejszej powierzchni. Ponadto badani rolnicy ocenili wsparcie środków finansowych z UE dość dobrze dla zrealizowania planowanych inwestycji oraz dla rozwoju gmin. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of studies conducted in September 2008, concerning the evaluation of the financial support from the EU in the kujawsko-pomorskie province's according to responding farmers cooperating with county office of ARiMR in the Grudziądz. The study methods were based on a questionnaire specially prepared for the responding farmers. With reliable and accurate estimation of confidence coefficient 0.90 and the maximum measurement error of 6%. The farmers from the poviat of Grudziądz showed a positive attitude towards the financial support from the EU. However the vast majority of the surveyed farmers who use farm with an area over 100 hectares, which are mainly younger and better educated, more perceived benefits of the Polish accession to the EU for their farms than older people, with basic education owners of the smallest farms, with a surface up to 5 ha. A large percentage of surveyed farmers declared that the necessary information's on EU programs they drew primarily from the professional training of farmers, organized by WODR, the regional branches of ARMA and local municipalities. The greatest interest among the largest farms owners enjoyed such programs as PROW, SPO, also direct payments and retirement among the farmers operating smaller farms. In addition, respondents assessed farmers' financial support from the EU well enough to realize the planned investment and development communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bórawski P., 2006. Aktywność właścicieli gospodarstw rolnych, w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych pochodzących z dopłat bezpośrednich Unii Europejskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 514, 23-32.
  2. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008. Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. UR, Rzeszów.
  3. Fedyszak-Radziejowska B., 2006. Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce - zmiana czy doskonalenie dotychczasowych rozwiązań. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1 (45), 75-85.
  4. Kościk B., Skwarzyło-Bednarz B., 2005. Formy wspierania restrukturyzacji modernizacji rolnictwa przed i po akcesji Polski z Unią Europejską w powiecie tomaszowskim. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom VII, zeszyt 7, 166-172.
  5. Rosner A., 2007. Główne wyniki badań prowadzonych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w 2006 roku. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (134), 10-12.
  6. Wawrzyniak B., Zajdel M., 2007. Analiza płatności obszarowych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1/2007, 44-52.
  7. Zegar J.S., 2007. Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Wyd. IERiGŻ, Warszawa, 5-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu