BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryjończyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Iwańska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarze lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg
Entrepreneurship's Condition and Directions of Development in the Region of the Local Action Group Flint Circle
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 71-82, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój, Obszary wiejskie, Badania ankietowe
Entrepreneurship, Development, Rural areas, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg". W opracowaniu zaprezentowano opinie mieszkańców regionu dotyczące sytuacji materialnej, atrakcyjności posiadanych walorów przyrodniczych oraz stanu infrastruktury technicznej. Przedstawiono również obecne i preferowane formy aktywności gospodarczej oraz postawy badanych względem własnego zaangażowania w rozwój obszaru. W opracowaniu wykorzystano dane wtórne, pozyskane od Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg". (abstrakt oryginalny)

The article presents entrepreneurship's condition and directions of development in the region of Local Action Group 'Flint Circle'. It contains region's inhabitants opinions about their material status, natural values' attractiveness and condition of the technical infrastructure. The article also presents current and preferable forms of the economic activities, as well as inhabitants' will for self-commitment to regional development. The case study is based on secondary data, obtained from Local Action Group 'Flint Circle'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cygan K., Jabłońska M., 2008. Partnerstwo "Krzemienny Krąg" - przykład działań na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak. Wyd. SGGW, Warszawa, 307-318.
 2. Cygan K, Józefecka M, 2009. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w woj. wielkopolskim, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. K. Krzyżanowska. Wyd. FAPA, Warszawa, 60-72.
 3. Drucker P.F., 1992. Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa, 34-35.
 4. http ://www.j uraparkbaltow.pl
 5. Januszewska M., Nawrocka E., 2008. Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i innowacyjności a konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski. Wyd. AE, Poznań, 282-292.
 6. Kasperska E., 2009. Współpraca samorządów lokalnych oraz uczestników rynku lokalnego w celu budowy konkurencyjnej oferty turystycznej regionu. Handel Wewnętrzny, listopad 2009, Warszawa, 191-197.
 7. Lipianin-Zontek E., Zontek Z., 2009. Kreowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie obszarów górskich województwa śląskiego, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. K. Krzyżanowska. Wyd. FAPA, Warszawa, 49-60.
 8. Pałka E., 2009. Potencjał turystyczny na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju regionalnego. Handel Wewnętrzny, listopad 2009, Warszawa, 275-282.
 9. Schumpeter J., 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 10. Sikorska-Wolak I., 2008. Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi. [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, red. K. Krzyżanowska. Wyd. SGGW, 11-26.
 11. Zielińska M., 2006. Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce [w:] Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki. Wyd. SGH, Warszawa, 201-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu