BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Główka Gabriel (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Obligacje jako instrument finansowania projektów inwestycyjnych polskich samorządów
Bonds as an Instrument of Financing the Investment Projects of Local Governments in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 83-90, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Inwestycje gminne, Obligacje
Local government, District investments, Bonds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie i ocena roli obligacji komunalnych w finansowaniu inwestycji podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy wynika, że samorządy terytorialne dostrzegły szansę, jaką daje możliwość pozyskania kapitału drogą emisji obligacji. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania ustawy regulującej emisję obligacji komunalnych wartość dokonywanych w kolejnych latach emisji rosła w szybkim tempie i w 2009 r. była ona kilkunastokrotnie wyższa niż w 1996 r. Jest to szczególnie ważne w warunkach konieczności pozyskania przez samorządy środków na współfinansowanie inwestycji realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse and evaluate the role of municipal bonds in financing the local government's investments. The investigation shows that local governments entities perceived advantages of gaining investment capital in the way of issues of municipal bonds. During 1996-2009 the value of yearly issues was raising gradually with quite high dynamic. It is especially important in the context of chance of realisation of many municipal investments under different EU support schemes. In such cases the financial means are necessary for co-financing of municipal investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień W., 1996. Rynek papierów wartościowych wartościowych. Difin. Warszawa.
  2. Dębski W., 2007. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Dusza M, 2008. Rynek kapitałowy, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźnak (red.) System finansowy w Polsce, tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Górski M., 2007. Rynkowy system finansowy. PWE. Warszawa.
  5. Kałkowski L., 1996. Materiały z II Forum Iwestycji Kapitałowych. Twoje Pieniądze. Warszawa, 10-12.10.1996 r.
  6. Rozwój rynku finansowego 2002-2003, 2004, 2005, 2006, 2007, Narodowy Bank Polski 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
  7. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, www.fitchpolska.com.pl
  8. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29.07.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz.1539).
  9. www.gpwcatalyst.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu