BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kiełbasa Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie usług doradczych w kreowaniu aktywności inwestycyjnej producentów rolnych
The Role of Advisory Services in the Creation of Investment Activity of Private Farms
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 91-100, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Inwestycje, Źródła informacji, System doradczy, Ośrodki doradztwa rolniczego, Zasada wzajemnej zgodności
Arable farm, Investment, Information source, Advisory system, Agricultural advisory centers, Cross-compliance requirement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestycje są motorem działań w każdym przedsiębiorstwie i gospodarstwie rolnym. Podjęcie decyzji inwestycyjnej jest dużym ryzykiem zarówno w małym, jak i dużym gospodarstwie. Obecnie w obliczu wdrażania nowych wymogów w produkcji rolnej (tzw. zasada wzajemnej zgodności) niezbędne jest niekiedy kosztowne inwestowanie w modernizację gospodarstw. Praca przedstawia krótką charakterystykę próby 849 gospodarstw, ocenę działalności inwestycyjnej ich właścicieli oraz planów na przyszłość, a także ocenę źródeł pozyskiwania informacji przez rolników w zakresie możliwości inwestowania. (abstrakt oryginalny)

Investments are a propeller of activity in every company or a farm. Investments decision is a high risk of both small (private) and large farms. Nowadays, facing the implementation of new requirements in agricultural production, it is sometimes necessary to invest a lot of money in the modernization of the farm. In Małopolska province, where research have been conducted, farmers often choose the replacement investments, having the character of productive investments. Due to the specific conditions of production, often resulting in inefficiency and its unavailability, farmers rarely invest in development of their farm. The paper presents brief descriptions of the sample of 849 households, an assessment of investments activities and plans for the future, and also analyze of the source of getting information to farmers in the field of investment possibilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ban Van den A.W., Hawkins H.S., 1997. Doradztwo rolnicze. Wydawnictwo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Kraków, 14-54.
 2. Bielecka A., 2005. Statystyka w biznesie i ekonomii: teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 24-37.
 4. Kania J., 1995. Cele i bariery doradztwa rolniczego w Polsce. Wydawnictwo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Kraków.
 5. Klepacki B., 1998. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 97.
 6. Kujawiński W., 2002. Doradca rolniczy jako autorytet. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3/4/, 35-41.
 7. Luszniewicz A., Słaby T., 2003. Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 63-88.
 8. Snarska A., 2007. Statystyka, ekonometria, prognozowanie - ćwiczenia z Excelem. Wydawnictwo Placet, Warszawa, 42-57.
 9. Zawisza S., Niedbalski A., 2006. Funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego po integracji z Unią Europejską - wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, Zeszyt 4, 365-399.
 10. Ziółkowska J., 2006. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych w agrobiznesie, Studia i Monografie IERiGŻ, Warszawa, 5-15. Mały Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 2009.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. GUS, Warszawa 2008. Ustawa z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507).
 12. Raport "Wstępna analiza instrumentu cross-compliance w kontekście przyszłej implementacji w Polsce". Autorzy: zespół SAEPR, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPA, Warszawa luty 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu