BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Corporate Social Responsibility
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 101-109, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Kampanie społeczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Entrepreneurship development, Social campaigns, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Avon Cosmetics Polska
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę poziomu wiedzy respondentów, która dotyczyła znajomości pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR), stopnia rozpoznawalności firm odpowiedzialnych społecznie oraz kampanii społecznych przez nie prowadzonych. Przybliżono również powody i rodzaje społecznie odpowiedzialnych działań podejmowanych przez firmę Avon. W opracowaniu wykorzystano źródła pierwotne i wtórne oraz literaturę przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The assessment of respondents' knowledge standard about Corporate Social Responsibility (CSR) as well as extent of social-responsible companies' recognition and social campaigns made by them have been shown in this article. Moreover reasons and types of social-responsible actions took by Avon company have been presented in this paper. In this study primary and secondary sources and subject literature have been analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa, 43-44.
  2. Adamczyk J., 2001. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wy-daw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 66.
  3. Copeland T., Koller T., Murwin J., 1997. Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm. Wydaw. WIG-Press, Warszawa, 3-5.
  4. Drucker P., 1994. Praktyka zarządzania. Wydaw. Czytelnik Nowoczesność - Akademia Ekonomiczna, Kraków, 416.
  5. Filipp E., 2008. Społeczna odpowiedzialność organizacji, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. naukowa M. Kostera. Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 465.
  6. Korpus J., 2006. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy. Wydaw. Placet, Warszawa, 22.
  7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.G., 1997. Kierowanie. PWE, Warszawa, 113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu